Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel15 juli 2020Representationen i FinlandLästid: 2 min

Kommissionen efterlyser enkel och rättvis beskattning

I dag har EU-kommissionen antagit ett nytt ambitiöst skattepaket som ska säkerställa att EU:s skattepolitik stöder ekonomisk återhämtning och långsiktig tillväxt i EU. Paketet är baserat på rättvisa och enkelhet. Rättvis beskattning är...

Syftet med det skattepaket som kommissionen antagit i dag är att intensifiera kampen mot skattefusk, begränsa illojal skattekonkurrens och öka skattetransparensen.

Paketet fokuserar också på att förenkla skatteregler och skatteförfaranden för att förbättra företagens verksamhetsmiljö i hela EU. Detta inbegriper att avskaffa skattehinder och administrativa bördor för skattebetalare inom många sektorer, så att det blir lättare för företagen att blomstra och växa på den inre marknaden.

Dagens skattepaket består av tre separata men relaterade initiativ, dvs. en handlingsplan på skatteområdet, ett förslag om administrativt samarbete och ett meddelande om god förvaltning på skatteområdet .

I handlingsplanen på skatteområdet presenteras 25 olika åtgärder för att göra beskattningen enklare, rättvisare och mer anpassad till den moderna ekonomin under de kommande åren.

Åtgärderna kommer att göra det lättare för skattebetalarna genom att avlägsna hinder i varje steg från registrering till rapportering, betalning, kontroll och tvistlösning. Handlingsplanen kommer att hjälpa EU-länderna att utnyttja den potential som finns i data och ny teknik, att bättre bekämpa skattebedrägeri, förbättra efterlevnaden och minska de administrativa bördorna.

Förslaget om administrativt samarbete (DAC 7) utvidgar EU:s regler om skattetransparens till digitala plattformar.

Förslaget ska säkerställa att EU-länderna automatiskt utbyter information om de intäkter som genereras av säljare på onlineplattformar. Förslaget stärker och förtydligar också reglerna på andra områden där EU-länderna samarbetar för att bekämpa skattefusk, t.ex. genom gemensamma skatterevisioner.

Meddelandet om god förvaltning på skatteområdet fokuserar på att främja rättvis beskattning och motverka illojal skattekonkurrens, både inom EU och internationellt. Kommissionen föreslår därför en reform av uppförandekoden, som reglerar skattekonkurrens och bekämpar skadlig skattepraxis inom EU.

I meddelandet föreslås också förbättringar av EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner, som omfattar länder utanför EU som vägrar att följa internationellt överenskomna standarder.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1334

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
15 juli 2020
Upphovsman
Representationen i Finland