Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel3 september 2020Representationen i Finland

Kommissionen gör tillgången till råvaror av avgörande betydelse säkrare och mer hållbar

Kommissionen offentliggör i dag 2020 års förteckning över råvaror av avgörande betydelse, som för första gången även omfattar litium. Dessutom lägger kommissionen fram en handlingsplan för råvaror av avgörande betydelse och en framtidsstudie om dessa...

Förteckningen över råvaror av avgörande betydelse för EU, vilken offentliggörs i dag, har uppdaterats mot bakgrund av råvarornas förändrade ekonomiska betydelse och svårigheten att få tillgång till dem för olika industriella användningsområden.

Förteckningen innehåller 30 råvaror av avgörande betydelse. Litium, som krävs för övergången till elektrifierad transport, finns för första gången med i förteckningen.

Maroš Šefčovič, kommissionens vice ordförande med ansvar för bland annat framtidsfrågor, konstaterar angående betydelsen av litium att ”enbart för elbilsbatterier och energilagring kommer EU att behöva 18 gånger mer litium år 2030 än idag – och upp till 60 gånger mer år 2050”.

I handlingsplanen, som också offentliggörs i dag, behandlas i sin tur dagens och morgondagens utmaningar avseende råvaror och där föreslås åtgärder för att minska EU:s beroende av omvärlden.

Kommissionen lägger fram tio konkreta åtgärder för att uppnå målen i handlingsplanen.

Kommissionen kommer bland annat att skapa en europeisk råvaruallians med alla berörda parter inom de kommande veckorna. Alliansen ska fokusera på de mest brådskande behoven, nämligen att bygga upp motståndskraften för EU:s värdekedjor för sällsynta jordartsmetaller och magneter.

En annan åtgärd är att utforma strategiska internationella partnerskap för att säkra tillgången till råvaror av avgörande betydelse som inte finns i EU. I början av 2021 kommer EU att ingå pilotpartnerskap med Kanada, länder i Afrika som visat intresse och länder i EU:s grannskap.

I dag offentliggör kommissionen även en framtidsstudie om de råvaror som kommer att vara av avgörande betydelse för strategiska teknikområden och sektorer år 2030 och 2050.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1542

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
3 september 2020
Upphovsman
Representationen i Finland