Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké4 april 2022Representationen i Finland

Kommissionen beviljar över en miljard euro till innovativa projekt för EU:s klimatomställning – Neste tilldelas 88 miljoner euro

Vihreä siirtymä

Fredagen den 1 april undertecknade kommissionen bidragsavtal till ett värde av 1,1 miljarder euro med sju storskaliga projekt via EU:s innovationsfond, som finansieras med intäkter från EU:s utsläppshandelssystem. Projekten har som mål att minska växthusgasutsläppen med mer än 76 Mt koldioxidekvivalenter under den första tioårsperioden. De sju projekten använder innovativ koldioxidsnål teknik på industriell nivå och omfattar viktiga sektorer som vätgas, stål, kemikalier, cement, solenergi, biobränslen samt avskiljning och lagring av koldioxid.

– Genom innovationsfonden beviljar kommissionen 1,1 miljarder euro för att stärka innovativa och framåtblickande företag som utvecklar avancerad teknik och driver på klimatomställningen inom sina områden, säger Frans Timmermans, kommissionens vice verkställande ordförande med ansvar för den europeiska gröna given. Detta är en smart investering i utfasningen av fossila bränslen och i motståndskraften i vår ekonomi, den stärker den europeiska industrins ställning som global ledare inom ren teknik, skapar lokala arbetstillfällen och bidrar till att påskynda den gröna omställningen.

– Cinea är stolt över att underteckna de första storskaliga projekten inom ramen för innovationsfonden, säger Dirk Beckers, direktör för Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö (Cinea). Med dessa projekt visar vi att omställningen till ren energi redan pågår, samtidigt som en betydande minskning av växthusgasutsläppen skapar ekonomiska möjligheter för de projektansvariga. De här projekten representerar mycket innovativa lösningar inom sina respektive sektorer och banar väg för andra.

Neste-projektet Sustainable Hydrogen and Recovery of Carbon (SHARC), som fokuserar på ren vätgas och avskiljning och lagring av koldioxid (CCS), genomförs vid raffinaderiet i Borgå. Projektet kommer att minska utsläppen av växthusgaser genom en övergång från produktion av fossilbränslebaserad vätgas till produktion av både förnybar vätgas genom införande av elektrolys och vätgasproduktion genom användning av teknik för avskiljning av koldioxid. Under den första tioårsperioden kommer projektet SHARC att undvika utsläpp motsvarande mer än 4 Mt koldioxidekvivalenter.

 

Läs mer i de utförligare pressmeddelandena:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_2163

https://www.neste.se/releases-and-news/innovation/neste-och-eu-kommissionens-verkstallande-organ-klimat-infrastruktur-och-miljo-cinea-undertecknar

    

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

 

Översikt

Publiceringsdatum
4 april 2022
Upphovsman
Representationen i Finland