Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel13 november 2020Representationen i FinlandLästid: 2 min

Kommissionen vill ge konsumenterna en större roll

I dag lanserar EU-kommissionen en ny strategi för konsumentpolitiken för att ge de europeiska konsumenterna en aktiv roll i den gröna och digitala omställningen. Strategin tar också upp hur man kan öka konsumentskyddet och motståndskraften under och...

EU-kommissionär Didier Reynders, som ansvarar för konsumentfrågor, konstaterar att de europeiska konsumenterna är centrala för en global förändring. ”Deras agerande kan göra en stor skillnad. Konsumenterna måste ges möjlighet att göra hållbara val och försäkras om att deras rättigheter kommer att skyddas under alla omständigheter. Den nya strategin inför åtgärder som ska främja ett rättvist digitalt och grönt samhälle, med beaktande av att konsumentbeteendet inte är begränsat till ett visst EU-land”, säger Reynders.

Den nya strategin för konsumentpolitiken målar upp en vision för EU:s konsumentpolitik från 2020 till 2025. Den är inriktad på fem prioriterade nyckelområden, nämligen grön omställning, digital omställning, upprätthållande av konsumenträttigheterna, vissa konsumentgruppers särskilda behov och internationellt samarbete.

Kommissionen vill bland annat se till att konsumenterna har tillgång till hållbara produkter på EU-marknaden och kan göra välgrundade val utifrån tillförlitlig information.

Den gröna omställningen kan inte ske utan företagen – kommissionen är fast besluten att samarbeta med ekonomiska aktörer för att uppmuntra dem att gå längre än vad lagstiftningen kräver för att stödja hållbar konsumtion.

Kommissionen vill även ta itu med affärsmetoder på nätet som förbiser konsumenternas rätt att göra välgrundade val eller snedvrider deras beslutsprocesser, såsom dold reklam.

För att anpassa de nuvarande reglerna till den pågående digitaliseringen och ökningen av uppkopplade produkter kommer kommissionen också att se över direktivet om produktsäkerhet, liksom direktiven om konsumentkrediter och marknadsföring av finansiella tjänster.

Det är EU-länderna som ansvarar för att se till att konsumenträttigheterna upprätthålls, men kommissionen har en samordnande och stödjande roll. Kommissionen kommer att hjälpa medlemsländerna att i rätt tid genomföra och upprätthålla konsumentlagstiftningen, bland annat genom nätverket för konsumentskyddssamarbete.

Samarbetet med internationella partner har blivit mycket viktigt. Kommissionen kommer bland annat att utarbeta en handlingsplan tillsammans med Kina under 2021 för att förbättra säkerheten för produkter som säljs på nätet.

EU-kommissionen fortsätter att arbeta mot konsumentbedrägerier, i samarbete med nätverket för konsumentskyddssamarbete och i dialog med plattformarna och andra berörda aktörer.

Kommissionen kommer att analysera coronapandemins långsiktiga effekter på européernas konsumtionsvanor, som underlag för framtida politiska initiativ.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_2069

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
13 november 2020
Upphovsman
Representationen i Finland