Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké12 oktober 2022Representationen i Finland

​​​​​​​EU-kommissionen inleder förberedelserna av Europaåret för kompetens

Osaaminen

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog i sitt tal om tillståndet i unionen i september att 2023 skulle bli Europaåret för kompetens. Syftet är att stärka vår konkurrenskraft, fokusera våra investeringar bättre, samarbeta med företag och matcha deras behov med människors ambitioner samt locka talanger till Europa. I dag antar kommissionen förslaget att 2023 utses till Europaåret för kompetens.

Den gröna och den digitala omställningen öppnar nya möjligheter för både människor och EU:s ekonomi. Att ha relevant kompetens ger EU-invånarna möjlighet att framgångsrikt navigera på arbetsmarknaden och fullt ut delta i samhället och demokratin. Detta kommer att se till att ingen lämnas utanför, och att den ekonomiska återhämtningen samt den gröna och den digitala omställningen är socialt rättvisa. En arbetskraft med den kompetens som efterfrågas bidrar också till en hållbar tillväxt och mer innovation, och förbättrar företagens konkurrenskraft.

För närvarande rapporterar dock mer än tre fjärdedelar av företagen i EU att det är svårt att hitta arbetstagare med den kompetens som krävs. De senaste uppgifterna från Eurostat visar också att endast 37 procent av den vuxna befolkningen fortbildar sig regelbundet. Indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle visar att fyra av tio vuxna och var tredje person som arbetar i Europa saknar grundläggande digitala färdigheter.

Redan 2021 hade dessutom 28 yrkesområden – allt från byggverksamhet och hälso- och sjukvård till it-branschen och ingenjörsvetenskap – personalbrist, vilket visar på en växande efterfrågan på både högkvalificerade och lågkvalificerade arbetstagare. Därutöver är kvinnor underrepresenterade inom tekniska yrken och studier. Endast en av sex it-specialister och en av tre med examen inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik är kvinnor.

Europaåret för kompetens – konkurrenskraft, deltagande och talanger

Med Europaåret för kompetens föreslår kommissionen i samarbete med Europaparlamentet, medlemsländerna, arbetsmarknadens parter, offentliga och privata arbetsförmedlingar, handels- och industrikammare, utbildningsanordnare samt arbetstagare och företag att det livslånga lärandet ska ges en ny gnista genom nedanstående åtgärder.

  • Främja investeringar i utbildning och kompetensutveckling.
  • Se till att den tillgängliga kompetensen är relevant för arbetsmarknadens behov.
  • Matcha människors ambitioner och färdigheter med möjligheterna på arbetsmarknaden.
  • Människor från tredjeländer med de färdigheter som behövs ska lockas till EU.

För att säkerställa samordningen av relevant verksamhet på nationell nivå uppmanar EU-kommissionen medlemsländerna att utse en nationell samordnare för Europaåret för kompetens.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet. Där finns bland annat information om pågående EU-initiativ för att stödja kompetens och EU-finansiering och EU-stöd för kompetensinvesteringar.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_6086

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)


Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

 

Översikt

Publiceringsdatum
12 oktober 2022
Upphovsman
Representationen i Finland