Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel3 juli 2020Representationen i FinlandLästid: 1 min

Kommissionen investerar i innovativa projekt för ren teknik

Innovationsfonden ska främja en grön återhämtning genom att finansiera banbrytande teknik för förnybar energi, energiintensiv industri, energilagring samt avskiljning, användning och lagring av koldioxid. Kommissionen utlyser i dag den första...

– Ansökningsomgången kommer i precis rätt tid, säger kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. EU ska investera 1 miljard euro i lovande, marknadsmogna projekt, t.ex. ren vätgas och andra koldioxidsnåla lösningar för energiintensiva branscher som stål-, cement- och kemikalieindustrin. Vi ska också stödja energilagring, nätlösningar samt avskiljning och lagring av koldioxid. Dessa storskaliga investeringar kommer att bidra till en omstart av EU:s ekonomi och skapa en grön återhämtning som leder oss till klimatneutralitet 2050.

För perioden 2020–2030 kommer innovationsfonden att fördela cirka 10 miljarder euro från auktioneringen av utsläppsrätter inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem, utöver ej utbetalda intäkter från innovationsfondens föregångare, NER 300-programmet.

I den första ansökningsomgången ska bidrag på 1 miljard euro ges till storskaliga projekt för ren teknik för att hjälpa dem att klara de risker som är förknippade med kommersialisering och storskalig demonstration. Stödet kommer att underlätta för ny teknik att nå ut på marknaden.

För lovande projekt som ännu inte är klara för marknaden avsätts en separat budget på 8 miljoner euro för projektutvecklingsstöd.

Finansiering kan beviljas för projekt inom stödberättigade sektorer i alla EU:s medlemsländer plus Island och Norge.

Medlen kan utnyttjas i samverkan med andra offentliga finansieringsinitiativ, t.ex. statligt stöd eller andra EU-finansieringsprogram.

Projekten utvärderas utifrån deras potential att förhindra växthusgasutsläpp, innovationspotentialen, den ekonomiska och tekniska mognaden samt potentialen för uppskalning och kostnadseffektivitet.

Ansökningar ska lämnas in senast den 29 oktober 2020. Projekt kan ansöka via EU:s portal för bidrag och upphandling, där det finns mer information om hela förfarandet.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1250

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
3 juli 2020
Upphovsman
Representationen i Finland