Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel28 januari 2021Representationen i FinlandLästid: 1 min

EU-kommissionen godkänner offentligt stöd till ett forsknings- och innovationsprojekt om batterier

Kommissionen har, i enlighet med EU:s regler för statligt stöd, godkänt ett andra viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse (IPCEI) för att stödja forskning och innovation om batterier och deras värdekedja. Finland deltar i detta projekt, som...

Det har utarbetats och anmälts gemensamt av Belgien, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Polen, Slovakien, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike. Projektet kommer att omfatta 42 direkta deltagare, däribland små och medelstora företag och nystartade företag med verksamhet i ett eller flera EU-länder. De finländska företag som deltar är Valmet Automotive, Fortum och Keliber. De tolv medlemsländerna kommer att bidra med upp till 2,9 miljarder euro i finansiering under de kommande åren. Den offentliga finansieringen förväntas leda till ytterligare nio miljarder euro i privata investeringar, dvs. mer än tre gånger så mycket som det offentliga stödet. Projektet kompletterar det första viktiga projektet av gemensamt europeiskt intresse om batterier och deras värdekedja, som kommissionen godkände i december 2019.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_226

Översikt

Publiceringsdatum
28 januari 2021
Upphovsman
Representationen i Finland