Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel13 november 2020Representationen i FinlandLästid: 1 min

Kommissionen vill höra dina synpunkter om handlingsplanen för noll utsläpp

Kommissionen har inlett ett offentligt samråd om EU:s handlingsplan ”Mot en nollutsläppsvision för luft, vatten och mark”. Nollutsläppsvisionen är en av de viktigaste delarna av den europeiska gröna given.

Trots betydande framsteg under de senaste årtiondena skadar utsläpp fortfarande medborgare och ekosystem. De förorsakar fysiska och psykiska sjukdomar och utgör en av de fem viktigaste orsakerna till att den biologiska mångfalden minskar. Priset för miljöförstöringen är extremt högt för både samhället och ekosystemen, inbegripet de hälsorelaterade kostnaderna. Handlingsplanen för noll utsläpp är EU:s nästa viktiga steg mot nollutsläppsvisionen, efter den nyligen antagna kemikaliestrategin för hållbarhet. Du kommer till det svenskspråkiga samrådsformuläret genom att byta språk uppe på sidan när du klickar på länken nedan. Du kan lämna synpunkter på handlingsplanen fram till den 10 februari 2021.

Läs mer: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ZeroPollutionActionPlanOPC2020

Översikt

Publiceringsdatum
13 november 2020
Upphovsman
Representationen i Finland