Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel29 april 2021Representationen i FinlandLästid: 1 min

Kommissionen vill höra dina synpunkter på initiativet om mikromeriter inom livslångt lärande

EU-kommissionen har inlett ett offentligt samråd om initiativet om mikromeriter, som ska ge större möjligheter till livslångt lärande och sysselsättning. En mikromerit är ett bevis på läranderesultat som uppnåtts efter en kort utbildning.

Kommissionen har tagit fram ett initiativ som ska förbättra mikromeriternas utformning och se till att de används mer och erkänns lättare så att bredare grupper av studerande kan bredda sin kompetens. Mikromeriter ska dessutom uppmuntra människor att flytta inom EU, för att studera eller arbeta. Detta initiativ ska involvera Europauniversitetsallianser och yrkeskunskapscentrum som förebilder. Kommissionen uppmanar nu både allmänheten och personer eller organisationer som är verksamma inom utbildningsområdet att inkomma med synpunkter på detta initiativ. Syftet med samrådet är att samla in idéer om hur mikromeriter ska definieras. Du kommer till det svenskspråkiga samrådsformuläret genom att byta språk uppe på sidan när du klickar på länken nedan. Du kan lämna synpunkter på initiativet fram till den 13 juli.

Läs mer: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12858-Micro-credentials

Översikt

Publiceringsdatum
29 april 2021
Upphovsman
Representationen i Finland