Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel17 juni 2021Representationen i FinlandLästid: 1 min

EU-kommissionen vill dra lärdom av erfarenheterna under coronapandemin

För att dra lärdom av coronapandemin under de senaste 18 månaderna har EU-kommissionen lagt fram ett meddelande om EU:s och medlemsländernas åtgärder. Tio lärdomar av pandemin har dragits om vad som måste förbättras och vad som kan göras bättre i...

De tio lärdomarna är inte heltäckande men ger en första bild av vad som måste göras för att förbättra situationen för alla i Europa. På så sätt kan folkhälsorisker förebyggas bättre och beredskapsplaneringen kan stärkas så att de samlade insatserna på alla nivåer blir snabbare och effektivare. I kommissionens meddelande belyses bland annat behovet av att hälsosituationen övervakas globalt och att Europas system för att samla pandemiinformation förbättras, för snabbare upptäckt och bättre insatser. EU bör leda insatserna för att utforma ett nytt robust globalt övervakningssystem baserat på jämförbara data. Ett nytt och bättre europeiskt system för insamling av pandemiinformation kommer att inrättas under 2021.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_2989

Översikt

Publiceringsdatum
17 juni 2021
Upphovsman
Representationen i Finland