Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel1 juli 2020Representationen i FinlandLästid: 2 min

Kommissionen lägger fram europeisk kompetensagenda

Kommissionen lägger i dag fram en europeisk kompetensagenda som innehåller ambitiösa mål för förbättring av befintlig kompetens och omskolning som ska uppnås inom de närmaste fem åren. Programmet ska främja hållbar konkurrenskraft, social rättvisa...

Den gröna och digitala omställningen förvandlar hur vi lever, arbetar och interagerar. Omställningen har påskyndats av covid-19-pandemin, vilket har lett till nya yrkesmässiga utmaningar för många i EU.

Syftet med kompetensagendan är att kompetensen ska bli mer relevant, eftersom många kommer att behöva skola om sig eller förbättra sin befintliga kompetens i krisens efterdyningar.

Kompetensagendan omfattar tolv åtgärder som gäller yrkeskompetens som ska skapa kontakter mellan EU-länder, företag och arbetsmarknadens parter för att åstadkomma förändring. Finansieringen kommer från EU:s budget, och dessutom behövs offentliga och privata investeringar.

Åtgärder inom ramen för kompetensagendan är t.ex. EU-stöd för strategiska nationella kompetensutvecklingsåtgärder och införande av initiativet Europauniversitet och kompetensutveckling för forskare.

Åtgärderna omfattar också bl.a. kompetens för den gröna och den digitala omställningen samt ökning av antalet personer med examen i naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap eller matematik för att främja entreprenörskompetens och övergripande kompetens.

En av åtgärderna i den nya kompetensagendan, den nya Europassplattformen, lanseras redan i dag. Här finns bland annat tips om hur du skriver ett cv, förslag på skräddarsydda jobb och utbildningsmöjligheter och information om trender i fråga om kompetens. Plattformen finns på 29 språk.

Som en av åtgärderna iom ramen för kompetensagendan antar kommissionen i dag förslaget till rådets rekommendation om yrkesutbildning för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft.

Som en del av den nya kompetenspolitiken har kommissionen satt upp ambitiösa mål för de närmaste fem åren. Målen utgår från befintliga indikatorer, vilket innebär att framstegen kan övervakas varje år genom den europeiska planeringsterminen.

Målet är bland annat att öka andelen personer i åldern 16–74 år med minst grundläggande digital kompetens med 25 % till sammanlagt 70 %.

För att kunna genomföra initiativen och uppfylla målen i kompetensagendan uppskattas att EU behöver ytterligare offentliga och privata investeringar i kompetens på omkring 48 miljarder euro per år.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1196

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
1 juli 2020
Upphovsman
Representationen i Finland