Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel19 januari 2021Representationen i FinlandLästid: 2 min

Kommissionen inför åtgärder för skapa en enad front mot coronaviruset

EU-kommissionen föreskriver ett antal åtgärder som behövs för att intensifiera kampen mot pandemin och skapa en enad front mot coronaviruset. Detta sker två dagar före EU-ledarnas möte om samordnade insatser mot coronakrisen.

I ett meddelande som antas i dag uppmanar kommissionen medlemsländerna att påskynda vaccineringen i EU.

I slutet av mars bör minst 80 procent av alla personer över 80 år och 80 procent av all personal inom hälso- och sjukvården samt inom den sociala omsorgen vara vaccinerade i medlemsländerna. Till hösten bör medlemsländerna ha vaccinerat minst 70 procent av befolkningen.

I dagens meddelande fastställs även andra viktiga åtgärder för medlemsländerna. Dessa ska bidra till att minska riskerna och kontrollera viruset.

Kommissionen uppmanar medlemsländerna att fortsätta att tillämpa reglerna om bland annat fysisk och social distansering samt en begränsning av de sociala kontakterna. De uppmanas även att samordna resebegränsningarna samt att öka testningen, kontaktspårningen och sekvenseringen för att hantera infektionerna och för att motverka nya virusvarianter.

Alla bör avstå från icke nödvändiga resor till dess att den epidemiologiska situationen avsevärt har förbättrats. Proportionella resebegränsningar, däribland testning av resenärer, bör bevaras för personer som reser från områden med en högre förekomst av virusvarianterna.

Medlemsländerna bör uppdatera sina testningsstrategier, så att de återspeglar de nya virusvarianterna, och öka användningen av antigentest i form av snabbtest.

Medlemsländerna bör genast utöka genomsekvenseringen till minst 5 procent, men helst 10 procent, av de positiva testresultaten. För tillfället testar många av medlemsländerna mindre än en procent av proverna, vilket inte är tillräckligt för att identifiera utvecklingen av olika varianter eller för att upptäcka nya varianter.

Under de senaste veckorna har antalet fall ökat och vi behöver därför vidta fler åtgärder under de kommande månaderna. Det handlar till exempel om påskyndad vaccinering över gränserna och stöd till våra partner på västra Balkan, i vårt östra och södra grannskap samt i Afrika.

För att säkerställa att vaccin är tillgängliga så fort som möjligt ska kommissionen inrätta en Team Europa-mekanism för att strukturera tillhandahållandet av de vacciner som medlemsländerna delar med sig av till partnerländer. På så sätt kan en del av de 2,3 miljarder doser som har säkrats genom EU:s vaccinstrategi distribueras till EU:s partnerländer. Västra Balkan, EU:s östra och södra grannskap och Afrika är särskilt prioriterade.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_143

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
19 januari 2021
Upphovsman
Representationen i Finland