Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel15 december 2021Representationen i Finland

Kommissionen föreslår stärkt miljöskydd genom strafflagstiftning

Metsä

Miljöbrottslighetens inverkan på den naturliga miljön i Europa och världen tar sig uttryck i ökande föroreningsnivåer, försämringar för vilda djur och växter, minskad biologisk mångfald och störningar av den ekologiska balansen. Miljöbrottsligheten är mycket lukrativ – den kan vara lika lönsam som olaglig narkotikahandel – men påföljderna är mycket lägre och brotten lagförs mindre ofta. Dessa faktorer gör att miljöbrott är mycket attraktiva för organiserade kriminella grupper. För att råda bot på detta har kommissionen antagit ett förslag till ett nytt EU-direktiv för att bekämpa miljöbrott, vilket är ett av de viktigaste åtagandena i den europeiska gröna given. Förslaget syftar till att effektivisera miljöskyddet genom att ålägga medlemsländerna att vidta straffrättsliga åtgärder. Genom förslaget fastställs nya miljöbrott och en miniminivå för påföljder, och effektiviteten i det brottsbekämpande samarbetet stärks. Kommissionens förslag kommer att bidra till att skydda naturen och naturresurserna samt folkhälsan och människors välbefinnande.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_6744

 

Översikt

Publiceringsdatum
15 december 2021
Upphovsman
Representationen i Finland