Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké31 maj 2023Representationen i FinlandLästid: 2 min

EU-kommissionen föreslår stärkta rättigheter för vuxna med behov av skydd eller stöd i gränsöverskridande situationer

Komissio ehdottaa suojelua tai tukea tarvitsevien aikuisten oikeuksien vahvistamista rajat ylittävissä tilanteissa

EU-kommissionen föreslår i dag nya regler för att stärka rättigheterna för personer med behov av rättsligt stöd eller skydd i gränsöverskridande situationer. Förslaget omfattar vuxna personer som på grund av nedsatt eller bristande personlig förmåga inte kan skydda sina egna intressen. Det kan handla om åldersrelaterade sjukdomar, som Alzheimers, eller vara följden av ett hälsotillstånd.

Människors ökade rörlighet över gränserna i EU ger upphov till ett antal utmaningar vad gäller skydd av individen eller stöd i samband med resor. De berörda personerna eller deras ombud kan till exempel behöva förvalta tillgångar eller fastigheter i ett annat land, få sjukvård utomlands eller flytta till ett annat EU-land. I sådana gränsöverskridande situationen ställs de ofta inför EU-ländernas komplexa och ibland motstridiga lagar, vilket leder till rättsosäkerhet och utdragna förfaranden.

Den föreslagna förordningen omfattar ett antal rationaliserade regler som kommer att gälla inom EU. Det handlar i synnerhet om att fastställa vilken domstol som är behörig, vilken lagstiftning som är tillämplig, under vilka villkor som en utländsk åtgärd eller utländsk befogenhet att företräda bör ges verkan och hur myndigheter kan samarbeta.

Det föreslås också ett antal praktiska verktyg, till exempel att

  • främja digital kommunikation,
  • införa ett europeiskt intyg om företrädande, som ska göra det lättare för ombud att styrka sina befogenheter i ett annat EU-land,
  • inrätta sammankopplade register med information om befintliga skydd i ett annat EU-land, och
  • främja närmare samarbete mellan myndigheter.

Förslaget till rådets beslut föreskriver en enhetlig rättslig ram för att skydda vuxna personer när länder utanför EU berörs. Det ålägger alla EU-länder att ansluta sig till, eller fortsätta vara part i, 2000 års Haagkonvention om skydd för vuxna i internationella situationer.

Bakgrund

I dagsläget finns det ingen EU-lagstiftning som specifikt behandlar skyddet för vuxna personer i gränsöverskridande situationer.

EU-kommissionen har i många år verkat för att alla EU-länder ska anta 2000 års Haagkonvention om skydd för vuxna i internationella situationer. Haagkonventionen anses allmänt vara ett effektivt och flexibelt internationellt privaträttsligt instrument som fungerar väl på global nivå. Trots kommissionens ansträngningar har flera EU-länder fortfarande inte anslutit sig till konventionen. Den tillämpas i dagsläget av 15 avtalsslutande parter, däribland 12 EU-länder.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_23_2955

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)


Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
31 maj 2023
Upphovsman
Representationen i Finland