Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel17 mars 2021Representationen i FinlandLästid: 2 min

Kommissionen föreslår ett coronaintyg för resor

EU-kommissionen föreslår i dag en förordning, genom vilken ett så kallat digitalt grönt intyg ska tas i bruk för att underlätta säker och fri rörlighet inom unionen under coronapandemin. Det digitala gröna intyget blir ett bevis på att en person är...

Enligt den förordning som kommissionen i dag föreslår ska tre olika typer av coronaintyg tas i bruk, nämligen ett intyg på att personen har fått covid-19-vaccin, ett intyg på negativt covid-19-testresultat (NAAT/RT-PCR-test eller antigentest i form av snabbtest) och ett intyg på att personen har tillfrisknat från covid-19.

Om förordningen antas kommer det att vara möjligt att införa intyg för säker och fri rörlighet redan till sommaren.

Intygen kommer att ha en QR-kod som innehåller den viktigaste informationen och en digital underskrift som garanterar intygets äkthet. Kommissionen kommer att bygga upp en portal för att säkerställa att alla intyg kan kontrolleras i hela EU.

Intygen kommer att vara tillgängliga på respektive EU-lands officiella språk och på engelska.

Om ett medlemsland kräver att även personer som har ett digitalt grönt intyg ska vara i karantän eller testas för covid-19, måste landet meddela kommissionen och övriga medlemsländer om detta och begrunda sitt beslut.

Intygen kommer att innehålla en begränsad mängd information, såsom namn, födelsedatum, utfärdandedatum, relevant information om vaccinering/testning/tillfrisknande och en unik identitetsbeteckning för intyget. Dessa uppgifter får endast kontrolleras i syfte att bekräfta och verifiera intygens äkthet och giltighet.

Det digitala gröna intyget kommer att vara giltigt i alla EU-medlemsländer och det kommer även att kunna användas av Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Det digitala gröna intyget bör utfärdas till EU-medborgare och deras familjemedlemmar, oavsett deras nationalitet. Det bör också utfärdas till tredjelandsmedborgare som är bosatta i EU och till besökare som har rätt att resa till andra medlemsländer.

Systemet med digitala gröna intyg är en tillfällig åtgärd som är i bruk tills Världshälsoorganisationen (WHO) tillkännager att krisläget till följd av covid-19-pandemin är över.

Ytterligare information:

Frågor och svar – digitalt grönt intyg

Digitalt grönt intyg – faktablad

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_1181

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
17 mars 2021
Upphovsman
Representationen i Finland