Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel22 oktober 2020Representationen i Finland

EU-kommissionär Gabriel: Forskning och innovation ska påskynda EU:s gröna och digitala omställning

EU-kommissionen har utlyst en ansökningsomgång för forsknings- och innovationsprojekt som ska finansieras med över en miljard euro för att hantera klimatkrisen och stödja EU:s återhämtning efter coronakrisen. Forskning och innovation har en central...

För att lyckas måste vi hantera de utmaningar som den gröna och digitala omställningen ger upphov till och omvandla dem till incitament för innovation. Genom forskning och innovation kan denna ambitiösa målsättning förverkligas. Ansökningsomgången för forsknings- och innovationsprojekt omfattar tio områden som alla är nödvändiga för att den gröna given ska lyckas, alltifrån hållbar energi och hållbara byggnader och transporter till miljövänliga industrier och livsmedelssystem samt biologisk mångfald. Man riktar även in sig på specifika problem, såsom skogsbränder, och erbjuder riktat stöd till EU:s städer och regioner samt till uppbyggnad av forskningsinfrastruktur. Forskning och innovation gynnar även och tar vara på social innovation, och stärker befolkningens inflytande.

Läs mer: https://www.hbl.fi/artikel/forskning-och-innovation-ska-paskynda-eus-grona-och-digitala-omstallning/

Översikt

Publiceringsdatum
22 oktober 2020
Upphovsman
Representationen i Finland