Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel7 juni 2023Representationen i FinlandLästid: 1 min

Hållbar utveckling i EU – 2023 års upplaga av Eurostats övervakningsrapport om framstegen med att uppnå målen för hållbar utveckling i ett EU-sammanhang

Kestävä kehitys

Målen för hållbar utveckling har varit centrala i EU:s politik under lång tid – fast förankrade i EU-fördragen. Agenda 2030 för hållbar utveckling och dess 17 mål för hållbar utveckling som antogs av FN:s generalförsamling i september 2015 har satt ny fart på de globala kraftsamlingarna att uppnå hållbar utveckling. EU är fast beslutet att bidra till detta arbete.

Eurostat har nyligen gett ut den sjunde övervakningsrapporten om framstegen med att uppnå målen för hållbar utveckling i ett EU-sammanhang. Rapporten bygger på en analys av EU:s cirka 100 indikatorer för målen för hållbar utveckling som har tagits fram i samarbete med många berörda parter.

Årets upplaga av övervakningsrapporten analyserar även inverkan av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och coronapandemin under 2022 och början av 2023.

Läs rapporten (på engelska): https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-flagship-publications/w/ks-04-23-184

Översikt

Publiceringsdatum
7 juni 2023
Upphovsman
Representationen i Finland