Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel27 januari 2022Representationen i Finland

Européerna gör sin röst hörd under konferensen om Europas framtid

Euroopan tulevaisuuskonferenssi

Plenarförsamlingen för konferensen om Europas framtid sammanträdde förra helgen för att se över de rekommendationer som två av de fyra europeiska medborgarpanelerna har presenterat. EU:s institutioner har åtagit sig att beakta medborgarnas rekommendationer. Det rör sig om rekommendationer från de europeiska medborgarpanelerna som fokuserar på ”värden och rättigheter, rättsstatsprincipen och säkerhet” respektive ”klimatförändringar, miljö och hälsa”. Det finns sammanlagt fyra medborgarpaneler inom ramen för framtidskonferensen. Varje medborgarpanel består av 200 slumpmässigt utvalda européer från alla EU:s medlemsländer i olika ålder och med olika bakgrund. De två övriga medborgarpanelerna ska formulera sina rekommendationer i februari. De fokuserar i sin tur på ”EU i världen och migration” respektive ”starkare ekonomi, social rättvisa, jobb och utbildning, ungdom, kultur, sport och digital omställning”. I centrum för framtidskonferensen står den digitala plattformen, där alla EU-medborgare kan framföra sina åsikter och diskutera olika frågor med varandra. Dessa åsikter och diskussioner behandlas även av plenarförsamlingen. Delta i diskussionen och gör din röst hörd!

Läs mer: https://futureu.europa.eu/?locale=sv

Översikt

Publiceringsdatum
27 januari 2022
Upphovsman
Representationen i Finland