Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel3 december 2020Representationen i FinlandLästid: 1 min

Alla finländska EU-kommissionärer på plats för att diskutera EU:s framtid

EU-kommissionär Jutta Urpilainen med ansvar för internationella partnerskap, Sitras överombudsman Jyrki Katainen (kommissionens vice ordförande 2014-2019), Finlands banks chefdirektör Olli Rehn (EU-kommissionär 2004-2010 och vice ordförande 2010-2014...

Dessutom diskuterade de de meningsskiljaktigheter som rättsstatsprincipen i återhämtningspaketet har gett upphov till och som har väckt stor uppmärksamhet. Urpilainen anser att det är förargligt att Ungern och Polen ifrågasätter återhämtningspaketet på målrakan, efter att man redan hade kommit överens. ”Det största orosmomentet för mig är hur vi kan garantera EU:s handlingskraft i framtiden, om medlemsländerna har olika syn på grundläggande frågor som rättsstaten, demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter”, säger Urpilainen.

Läs mer (på finska): https://europa.eu/!Rb39xq

Översikt

Publiceringsdatum
3 december 2020
Upphovsman
Representationen i Finland