Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel22 oktober 2020Representationen i FinlandLästid: 1 min

Seminariebacken i Jyväskylä tävlar om det europeiska kulturarvsmärket

Enligt museiverkets förslag har undervisnings- och kulturministeriet utsett Seminariebacken i Jyväskylä som Finlands första bidrag någonsin i kommissionens ansökningsomgång för det europeiska kulturarvsmärket (European Heritage Label)...

Syftet med kulturarvsmärket är att öka européernas kunskap om Europas historia, uppbyggnaden av unionen och om det gemensamma mångfacetterade kulturarvet. I slutet av 2018 anslöt sig Finland till detta kulturarvsinitiativ, som drivs av EU-kommissionen och samordnas av museiverket på nationell nivå. För att utse en plats som kan kandidera för kulturarvsmärket för Finlands del arrangerade museiverket under perioden 14.7–10.8.2020 en nationell ansökningsomgång, som var öppen för alla. Kulturministeriet kommer att skicka in Finlands förslag till EU-kommissionen i mars 2021 och resultaten väntas i början av år 2022. Följande ansökningsomgång går av stapeln under våren 2023.

Läs mer: https://www.museovirasto.fi/sv/aktuellt/jyvaeskylaen-yliopiston-seminaarinmaeki-suomen-ensimmaeiseksi-euroopan-kulttuuriperintoetunnuksen-hakijaksi

Översikt

Publiceringsdatum
22 oktober 2020
Upphovsman
Representationen i Finland