Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel28 september 2020Representationen i FinlandLästid: 2 min

Östersjöländerna kraftsamlar för att återställa Östersjön

Vid Our Baltic-konferensen, som EU-kommissionär Sinkevičius stod värd för i dag, har östersjöländernas ministrar med ansvar för fiske, jordbruk och miljö för första gången gemensamt åtagit sig att intensifiera ansträngningarna för att minska...

Östersjön är ett av de mest förorenade haven i EU och syftet med konferensen var att omvandla föresatserna i den europeiska gröna given till specifika åtaganden för att rena och återställa Östersjöns naturliga miljö, till gagn för kustsamhällena. De gemensamma åtagandena finns i den ministerdeklaration som undertecknades vid detta tillfälle.

Östersjön har drabbats hårt av både allmänna problem, såsom förlorad biologisk mångfald och klimatförändringar, och specifika lokala påfrestningar, såsom övergödning, överfiske, utsläpp av läkemedel och nedskräpning, särskilt i form av plastavfall. Alla dessa problem hänger samman och kväver det marina livet, tömmer fiskbestånden samt hotar människors försörjning och hälsa.

Deklarationen bygger på ett förstärkt genomförande av den befintliga EU-lagstiftningen. Medlemsländerna förbinder sig också till att uppnå nya mål i linje med strategin för biologisk mångfald och strategin från jord till bord, som föreslogs av EU-kommissionen i maj i år.

Östersjön är nu till 97 % drabbat av övergödning, vilket är något som bland annat Helsingforskommissionen (Helcom) arbetar för att förbättra genom sina landsspecifika mål för minskade utsläpp av näringsämnen. Trots detta och många andra initiativ är Östersjön långt ifrån i gott skick.

Eftersom Östersjöns problem saknar gränser, har ministrarna också kommit överens om att arbeta med berörda länder utanför EU via de regionala organisationer som skyddar den marina miljön eller hanterar fiskerifrågor i området.

Our Baltic-konferensen är startskottet för en stor gemensam kraftsamling för att förbättra tillståndet i Östersjön genom att samarbeta och hitta innovativa lösningar på de problem som delas av östersjöländerna och deras kustsamhällen.

Mer information:

Our Baltic-konferensen

EU:s ramdirektiv om en marin strategi

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
28 september 2020
Upphovsman
Representationen i Finland