Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel14 december 2022Representationen i Finland

InvestEU: EU-kommissionen undertecknar avtal med Nordiska investeringsbanken för att frigöra 480 miljoner euro till gröna investeringar

InvestEU_NIB

EU-kommissionen och Nordiska investeringsbanken (NIB) har undertecknat ett InvestEU-garantiavtal på upp till 114 miljoner euro. Avtalet frigör finansiering från NIB på upp till 480 miljoner euro för investeringar i hållbar infrastruktur, forskning, innovation och digitalisering i Norden, Baltikum och Polen. Detta förväntas i sin tur att mobilisera offentliga och privata investeringar på totalt cirka 2 miljarder euro. Med detta avtal blir NIB en genomförandepartner inom InvestEU. NIB kommer att använda garantiavtalet till att bland annat mobilisera investeringar i ren energi samt modernisera och fasa ut fossila bränslen inom industrin. NIB kommer också att främja investeringar i projekt avseende en hållbar blå ekonomi, rymden, kritisk infrastruktur, hälsa och utvecklingen av innovativ teknik inom flera olika sektorer. Investeringarna kommer att bidra till att EU når sina bredare strategiska mål för att säkra den gröna och den digitala omställningen. InvestEU ger en garanti i EU-budgeten till genomförandepartner så att de kan öka sin risktagningsförmåga, och på så sätt bidra till att mobilisera offentliga och privata investeringar till EU:s politiska prioriteringar.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_22_7541

Översikt

Publiceringsdatum
14 december 2022
Upphovsman
Representationen i Finland