Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel5 augusti 2020Representationen i FinlandLästid: 1 min

Hållbar kemikalieframställning genom innovativ teknik med hjälp av EIC-finansiering

Europeiska innovationsrådet (EIC) tillhandahåller målinriktad finansiering av innovationer. Projektet FuturoLEAF, som samordnas av VTT, har fått närmare tre miljoner euro i EIC-finansiering inom ramen för Pathfinder Open, genom vilket forskningsfasen...

”Inom FuturoLEAF-projektet forskar vi om och utvecklar fotosyntetiska cellfabriker. Vid utformningen av deras struktur drar vi nytta av växtbladens struktur och nanocellulosa. Inom vårt projekt förenas VTT:s och Aalto-universitetets kunskap om biobaserat material med Åbo universitets kunskap om fotosyntes. Med en fotosyntetisk cellfabrik avses att vi utnyttjar fotosyntetiska mikroalger och cyanobakterier för att framställa kemikalier”, berättar Tekla Tammelin, som samordnar FuturoLEAF-projektet. Målet är att ta fram en effektiv bioteknisk metod för att framställa kemikalier. ”Denna teknik skulle exempelvis kunna vara ett alternativt sätt att framställa många plaster, som skulle kunna ersättas med biologiska sådana.”

Läs mer (på finska): https://europa.eu/!Cr79nk

Översikt

Publiceringsdatum
5 augusti 2020
Upphovsman
Representationen i Finland