Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel16 juli 2021Representationen i FinlandLästid: 1 min

Kommissionen föreslår en ny strategi för att skydda och återställa EU:s skogar

Skogarna är en viktig allierad i vår kamp mot klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald. De fungerar som kolsänkor och hjälper oss att minska klimatförändringarnas inverkan, till exempel genom att kyla ner städer, skydda oss mot...

Tyvärr utsätts skogarna i Europa för många olika påfrestningar, bland annat klimatförändringarna. Därför har EU-kommissionen tagit fram en ny skogsstrategi för 2030, som presenterades i somras. Skogsstrategin innehåller en vision och konkreta åtgärder för att öka skogarnas kvantitet och kvalitet i EU och stärka deras skydd, återställande och motståndskraft. De föreslagna åtgärderna kommer bland annat att öka kolbindningen genom förbättrade sänkor och lager och på så sätt bidra till att begränsa klimatförändringarna. Den nya skogsstrategin är ett flaggskeppsinitiativ i den europeiska gröna given och bygger på EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030. Strategin bidrar till det åtgärdspaket som föreslås för att minska utsläppen av växthusgaser i EU med minst 55 procent fram till 2030 och uppnå klimatneutralitet 2050.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_3723

Översikt

Publiceringsdatum
16 juli 2021
Upphovsman
Representationen i Finland