Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel4 juni 2021Representationen i Finland

Den europeiska gröna veckan engagerade unga att fundera på lösningar på olika miljöproblem

Den europeiska gröna veckan för samman beslutsfattare, forskare och medborgare för att diskutera miljöfrågor i EU. I år hölls öppningsceremonin i Lahtis, som för närvarande är Europas miljöhuvudstad.

EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius deltog i ceremonin och lyfte i sitt anförande fram hälsoproblem och förtidiga dödsfall orsakade av föroreningar. Han betonade betydelsen av grön teknik och sociala innovationer för att minska föroreningarna, liksom lagstiftning och samordning mellan städer, regioner och länder på detta område. Även unga från Lahtis och Villmanstrand fick göra sin röst hörd under öppningsceremonin. De funderade bland annat på utsläppsfria transporter och negativa hälsoeffekter på grund av dålig luftkvalitet.

Läs mer (på finska): https://europa.eu/!Xj69NT

Översikt

Publiceringsdatum
4 juni 2021
Upphovsman
Representationen i Finland