Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel23 december 2020Representationen i FinlandLästid: 1 min

Europeiska unionen och Förenade kungariket – mot ett nytt partnerskap

Storbritanniens utträde ur EU, brexit, trädde i kraft den 1 februari 2020. Genom avtalet om utträdet inleddes en övergångsperiod som pågick till slutet av 2020. Under övergångsperioden användes EU:s nuvarande regler och förhandlingar pågick om de...

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket: skydd av europeiska intressen, säkerställande av rättvis konkurrens och fortsatt samarbete på områden av gemensamt intresse: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_2531

Letar du efter information om brexit?

Kommissionens webbsida om brexit: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_sv

Har du frågor om brexit? Europa direkt-kontoren svarar: https://europa.eu/european-union/contact_fi

Statsrådets kanslis webbsida om brexit: https://vnk.fi/sv/information-om-brexit

Europainformationens brexit-tips: https://eurooppatiedotus.fi/sv/2020/11/25/brexit-narmar-sig-ar-du-beredd/

Tullens webbsida om brexit: https://tulli.fi/sv/privatpersoner/brexit

Översikt

Publiceringsdatum
23 december 2020
Upphovsman
Representationen i Finland