Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel17 februari 2022Representationen i Finland

Konferensen om Europas framtid fortskrider – EU har mycket att lära av Finlands tradition med medborgardiskussioner

Euroopan tulevaisuuskonferenssi

Konferensen om Europas framtid är ett ettårigt projekt i hela unionen som gör det möjligt för EU:s institutioner att via fyra medborgarpaneler ta del av invånarnas synpunkter i en rad olika ämnen. Konferensen erbjuder ramar för en bättre medborgardialog om Europas framtid. Målet är att slutsatser ska läggas fram och att EU:s institutioner ska ges vägledning om Europas framtid inom ramen för konferensen under våren. ”Det är viktigt att den medborgardialog som kommit i gång inte avslutas i och med att konferensens förslag presenteras, utan att EU kan se till att ”samtalsdemokratin” blir en starkare del av unionens arbete. De evenemang som anordnats i Finland har visat att landet har en stark tradition av medverkan från medborgarnas sida, vilket är den viktigaste hörnstenen i vår starka demokrati. Det utgör ett kraftfullt finländskt exempel i EU, även efter konferensens slut”, konstaterar Maria Kokkonen, tillförordnad chef för EU-kommissionens representation i Finland, i en artikel i Turun Sanomat den 11 februari.

Läs hela artikeln (på finska) här: https://www.ts.fi/lukijoilta/5565540

Översikt

Publiceringsdatum
17 februari 2022
Upphovsman
Representationen i Finland