Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel7 oktober 2020Representationen i Finland

Arbetet som översättare på EU-kommissionen och flerspråkighetens betydelse: Diskussion på centrumbiblioteket Ode inför Europeiska språkdagen

Vardagen för översättarna på EU-kommissionen var temat för ett evenemang som anordnades vid informationsstället EU@Ode på Helsingfors centrumbibliotek Ode fredagen den 25 september. Terttu Jokela och Minna Holmberg från Generaldirektoratet för...

EU:s motto är ”Förenade i mångfalden”. Det står för unionens mångkulturella – och flerspråkiga – karaktär med 27 medlemsländer och 24 officiella språk. För att enhetlighet och jämlikhet ska förverkligas i den flerspråkiga unionen är det viktigt att medborgarna kan ta del av unionens verksamhet och beslut på sitt modersmål. Därför har EU-institutionerna 4 300 översättare och 800 tolkar som är fast anställda. De översätter bland annat unionens lagstiftning, meddelanden och dokument inom de olika politikområdena och tolkar anföranden från och till de officiella EU-språken under olika möten.

Terttu Jokela och Minna Holmberg är översättare på EU-kommissionen och för tillfället är de på arbetsrotation på kommissionens representationskontor i Finland under några år. De berättade om översättarens vardag och visade upp kommissionens översättningsverktyg vid evenemanget på EU@Ode.

Intresset för språk styrde in på översättarbanan

Vi ska först blicka lite bakåt: Vad var det som lockade in Minna och Terttu på översättarbanan?

Minna berättar att hon intresserade sig för språk redan som barn, då hon var speciellt förtjust i tyska. Det intresset ledde till att hon började studera tyska som huvudämne vid Åbo Akademi. Då hade Minna inte tänkt sig att hon skulle bli översättare – eller lärare – men hon har ändå arbetat som både och.

”Jag hävdade att jag aldrig skulle bli lärare eller översättare. Så blev det ändå, och jag tycker jättemycket om båda dessa yrken”, säger Minna.

Efter några år som gymnasielärare styrde Minna kosan mot Sverige, där hon studerade konferenstolkning. Hon arbetade sedan som konferenstolk för EU:s institutioner, främst Europaparlamentet, i ungefär två år efter att ha tagit examen. År 2014 deltog hon i EU:s uttagningsprov för översättare med svenska som modersmål och fick efter ett år av olika uttagningsmoment anställning på EU-kommissionens svenska språkavdelning i Luxemburg.

Terttus gnista för språkstudier tändes av att hennes syster studerade ryska. Fascinationen för språket höll i sig och Terttu bestämde sig för att studera ryska vid Helsingfors universitet, där hon senare också inledde juridikstudier. Trots att det inte blev jurist av Terttu, har hon haft stor nytta av juridikstudierna i arbetet som översättare.

Efter examen arbetade Terttu i sex år som översättare från och till ryska och tyska. Under den tiden deltog hon i EU:s uttagningsprov för översättare med finska som modersmål, men det tog ännu flera år innan hon blev anställd som översättare på EU-kommissionen. I dag har Terttu redan femton år bakom sig som översättare på kommissionens finska språkavdelning i Luxemburg.

”Ingen kan vara expert på alla ämnesområden, men informationen måste ändå förmedlas korrekt.”

På EU-kommissionen översätter man oftast från engelska till sitt modersmål. För Minnas del innebär det att hon översätter från engelska till svenska, även om hon i sitt nuvarande jobb på kommissionens representationskontor i Finland mestadels översätter och lokaliserar texter från finska till svenska. Terttu översätter främst från engelska till finska. Båda beskriver översättarens vardag som mångsidig och krävande.

”Man kan ställas inför vilket ämnesområde som helst, och det finns en uppsjö av olika texttyper. Största delen är lagtexter, pressmeddelanden och rapporter. Det tillkommer dock även andra arbetsuppgifter utöver själva översättandet, man kan bland annat vara utbildningsansvarig och anordna fortbildning för kollegerna på den egna språkavdelningen, eller samordna frilansöversättarnas arbete, för att nämna några exempel”, berättar Minna.

”Arbetet kräver mycket stor exakthet och noggrannhet. Det gäller att säkerställa att terminologin är konsekvent. Översättaren behöver också hela tiden söka information i sitt arbete. En del av tiden går dessutom åt att sätta sig in i nya arbetsverktyg, som hela tiden blir fler”, konstaterar Terttu.

Minna betonar att det är bra att vara nyfiken och överlag intresserad av vad som händer i världen.

”Texterna är ofta mycket tekniska och handlar, som sagt var, om alla möjliga ämnen. Ingen kan vara expert på allt, men informationen och budskapet måste ändå förmedlas korrekt”, säger Minna.

Oftast är det dessutom ont om tid.

”Det händer ibland att översättningen ska vara klar på en halvtimme. Det kanske kommer en ny version av ett pressmeddelande strax innan det ska publiceras och den nya versionen behöver översättas i ilfart. Man ska kunna leva med att situationen förändras hela tiden och vara flexibel”, säger Minna.

Det bästa inom översättningsbranschen

Minna och Terttu berömmer EU-kommissionen som en utmärkt arbetsplats för översättare.

”Kommissionen har världens största översättningstjänst, där man alltid får tillgång till de senaste innovationerna inom översättning och har mycket kunniga och erfarna kolleger. Det erbjuds också gott om intern utbildning. Dessutom är det roligt att arbeta på kommissionen, eftersom alla lagförslag och texterna som ligger till underlag för dem utarbetas där och man alltså får översätta lagtexten från start”, säger Minna.

Som nyrekryterad på EU-kommissionen deltog Minna tillsammans med andra nya tjänstemän från olika generaldirektorat i ett introduktionsseminarium i sju dagar. Hon berättar hur de andra var insatta i något visst delområde av EU-kommissionens arbete, medan hon som översättare hade en god allmän bild av verksamheten.

”Det är kul att märka att man vet någonting om det mesta”, säger Minna.

Översättarnas arbetsgemenskap kretsar oftast kring den egna språkavdelningen. Det innebär att man på svenska språkavdelningen talar svenska och finska på finska språkavdelningen, och att kolleger från olika språkavdelningar inte nödvändigtvis möts i det dagliga arbetet. Tidigare arbetade översättarna på den finska och den svenska språkavdelningen i samma lokaler i Luxemburg, men medan kommissionens nya lokaler byggs är de nordiska kollegerna utspridda på olika platser i Luxemburg. I Bryssel sitter de svenska och finländska översättarkollegerna däremot på olika våningar i samma byggnad och där deltar kolleger från den finska språkavdelningen ofta i det luciatåg som de svenska översättarna årligen organiserar.

Genom programmet Office Swap kan kommissionens översättare flytta till en annan språkavdelning under några månaders tid och på så sätt lära känna nya kolleger – och dessutom använda och lära sig ett nytt språk. Under denna period utför man sitt vanliga arbete och översätter alltså fortfarande till sitt eget modersmål – det är bara kontoret och kollegerna som tillfälligt byts ut.

”Vi har haft ett par danskar i vår enhet i Luxemburg i ett par månader och en av våra kolleger var nyligen på den finska språkavdelningen,” säger Minna.

Flerspråkighet är en rikedom

Hur förhåller sig professionella översättare till Europeiska språkdagen, som firas den 26 september?

”Det är en rikedom att vi har så många språk i Europa och EU. Genom att lära sig språk kan man bli bekant med människor på ett helt annat sätt. Man får mycket bättre insyn i ett land när man behärskar språket, och i arbetslivet är kännedom om olika länder och kulturer samt språkkunskaper viktigt”, säger Minna.

Terttu lyfter också fram den roll som EU-kommissionens generaldirektorat för översättning spelar för EU och det finska språket.

”Det är viktigt att EU-dokument översätts till olika språk, så att människorna känner till sina rättigheter och skyldigheter. Utan översättning av de nya termerna skulle det bli omöjligt att tala om en del saker på finska. Därför är det oumbärligt att termerna översätts till alla EU-språk”, säger Terttu.

”Flerspråkigheten är viktig för demokratin”, betonar Terttu.

I år har det gått 75 år sedan Tove Janssons första muminbok publicerades. Detta firades också i EU@Ode under språkdagsveckan med en liten utställning av muminböcker bestående av den svenska originalupplagan och översättningar till 16 olika språk. Böckerna hade lånats från Ode och Böle bibliotek, som har ett utbud av böcker på flera språk. Bland de utställda verken fanns exempelvis Trollīša ziema (Trollvinter på lettiska) och Qui va rassurer Tounet? (Vem ska trösta knyttet? på franska).

Översikt

Publiceringsdatum
7 oktober 2020
Upphovsman
Representationen i Finland