Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel22 april 2021Representationen i FinlandLästid: 1 min

Intresseanmälan för styrelseuppdrag i Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)

Om du är intresserad av styrelseuppdrag i Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), ska du lämna in en intresseanmälan för den plats som blir ledig i styrelsen inom kort. Efsa är en hörnsten i EU:s system för riskbedömning när det gäller...

Efsas styrelse består av 14 ledamöter och en företrädare för EU-kommissionen. Fyra av ledamöterna ska ha erfarenheter från konsumentorganisationer eller andra intressegrupper inom livsmedelskedjan. Styrelsen verkar på engelska genom offentliga sammanträden, enskilda möten och skriftväxling. Styrelsen sammanträder 4-6 gånger per år, för det mesta i Parma. Ledamöterna ska ha högsta tänkbara kompetens med en bred och relevant expertkunskap och måste förbinda sig att agera självständigt. Mandatperioden för den nya ledamoten löper till den 30 juni 2022. Du kan läsa mer om styrelsens funktion, verksamhet och sammansättning samt om de kvalifikationer som krävs för uppdraget och urvalskriterier via länken nedan. Anmäl ditt intresse på nätet senast fredagen den 7 maj: https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en.

Läs mer: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2021/118/05&from=EN

Översikt

Publiceringsdatum
22 april 2021
Upphovsman
Representationen i Finland