Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké10 oktober 2022Representationen i Finland

Eurobarometer: En rättvis grön omställning

Eurobarometri

En Eurobarometerundersökning har nyss utkommit om den gröna omställningen och hur rättvis européerna anser att den är. Undersökningen tar fasta på vad invånarna anser sig själva kunna göra, belyser utvecklingen på arbetsmarknaden och utvärderar hur väl EU och de nationella myndigheterna klarar sig när det gäller att säkerställa en rättvis omställning. I undersökningen framkommer även respondenternas synpunkter på diverse tillvägagångssätt.

En grön omställning som inte lämnar någon utanför är ett mål som 88 procent av EU:s invånare och finländarna stöder. Detta till trots är enbart 46 procent av européerna och 43 procent av finländarna för närvarande övertygade om att hållbar energi samt hållbara produkter och tjänster kommer att vara överkomliga för alla, även fattigare människor, senast år 2050.

Hälften av européerna (50 procent) anser att både EU och deras regionala eller lokala myndigheter gör tillräckligt mycket för att se till att den gröna omställningen är rättvis. Bland de finländska respondenterna anser 64 procent att EU och 68 procent att de regionala eller lokala myndigheterna gör tillräckligt mycket. När det kommer till den nationella regeringen, anser 47 procent av alla respondenter och 71 procent av de finländska respondenterna att den gör tillräckligt mycket. Motsvarande siffra för den privata sektorn är 43 procent bland alla respondenter och 53 procent bland finländarna som deltog i undersökningen.

Eurobarometerundersökningen ger vid handen att 77 procent av européerna och 80 procent av finländarna känner ett personligt ansvar för att agera för att stävja klimatförändringarna. Över hälften (53 procent) av alla respondenter och 65 procent av finländarna är övertygade om att de kan använda mindre energi än de gör nu.

Mer än hälften av européerna, närmare bestämt 57 procent, tror att klimatpolitiken kommer att skapa fler nya arbetstillfällen än antalet arbetstillfällen som kommer att försvinna, och 61 procent tror att dessa arbetstillfällen kommer att vara av hög kvalitet. Av finländarna tror 55 procent att fler arbetstillfällen kommer att uppstå och 51 procent tror att de kommer att vara av hög kvalitet.

Eurobarometerundersökningen genomfördes under tidsperioden 30 maj−28 juni 2022. Sammanlagt 26 395 personer i hela EU deltog i undersökningen. För Finlands del deltog 1 044 respondenter.

Läs Eurobarometerrapporten och den landsspecifika informationen här: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2672

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)


Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

 

Översikt

Publiceringsdatum
10 oktober 2022
Upphovsman
Representationen i Finland