Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel9 juli 2020Representationen i FinlandLästid: 2 min

Eurobarometer: Européerna är allt mer medvetna om sina rättigheter

I dag har EU-kommissionen offentliggjort resultaten av en Eurobarometerundersökning om EU-medborgarskap och demokrati. Resultaten visar att en stor majoritet av européerna (91 %) känner till begreppet ”medborgare i Europeiska unionen”. EU-medborgarna...

En ny Eurobarometerundersökning om EU-medborgarskap och demokrati visar att de flesta européer känner väl till EU-medborgarnas rättigheter och sina nationella och europeiska valrättigheter.

1. Hög medvetenhet om EU-medborgarnas rättigheter

Enligt undersökningen är mer än sex av tio européer (65 %) medvetna om begreppet ”medborgarskap i Europeiska unionen” och vet vad det innebär, medan nästan en av tre (26 %) har hört talas om det.

Medborgarna är särskilt medvetna om rätten att lämna in ett klagomål till EU-institutionerna (89%), rätten att bosätta sig i vilket medlemsland som helst (85%) och rätten att i ett annat medlemsland behandlas på samma sätt som en medborgare i det medlemslandet (81%).

Även om antalet européer som vet vad som ska göras när deras rättigheter som EU-medborgare inte respekteras ökar stadigt är det bara 37 % som känner sig välinformerade. Detta motsvarar en ökning med 11 procentenheter från 26 % år 2015. Slutligen uppgav 92 % av de tillfrågade att de skulle begära stöd från en EU-delegation, om de behövde hjälp och befann sig i ett land utanför EU där deras eget land inte har ett konsultat eller en ambassad.

2. Fördelarna med fri rörlighet i EU

På frågan om fri rörlighet säger 84 % av de tillfrågade att den fria rörligheten för EU-medborgare inom EU medför fördelar för landets ekonomi. Detta är en ökning med 13 procentenheter sedan 2015, då 71 % av medborgarna insåg fördelarna med den fria rörligheten.

Det bör beaktas att denna Eurobarometer genomfördes innan nedstängningsåtgärder med anledning av covid-19-pandemin infördes i de flesta medlemsländer.

3. Goda kunskaper om EU:s valrättigheter

Eurobarometern innehöll också frågor om EU-medborgarnas valrättigheter. Drygt sju av tio tillfrågade (71 %) visste att en EU-medborgare som bor i ett annat EU-land än ursprungslandet har rätt att rösta eller ställa upp som kandidat i valet till Europaparlamentet.

På frågan om 2019 års val till Europaparlamentet uppgav en stor majoritet av de tillfrågade att mer eller bättre information om valen i allmänhet och framför allt om EU:s inverkan på det dagliga livet skulle ha gjort dem mer benägna att rösta.

I dag inleder EU-kommissionen också ett offentligt samråd om EU-medborgarnas rättigheter.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1293

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
9 juli 2020
Upphovsman
Representationen i Finland