Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké5 maj 2022Representationen i Finland

Eurobarometer: starkt stöd för EU:s insatser mot kriget i Ukraina

REPowerEU

En Flash Eurobarometer-undersökning som genomförts i alla EU-länderna och som offentliggörs i dag visar att det finns ett starkt stöd hos befolkningen för EU:s insatser med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. 

En majoritet av EU-invånarna anser att EU sedan kriget bröt ut har visat solidaritet (79 %) och enighet (63 %) samt agerat snabbt (58 %).

De som svarat på enkäten ställer sig i mycket stor utsträckning bakom det orubbliga stödet till Ukraina och det ukrainska folket. Fler än nio av tio (93 %) tycker att det är bra att EU ger humanitärt bistånd till de människor som drabbas av kriget. 88 % ställer sig bakom idén att välkomna människor som flyr kriget till EU. 80 % är för att Ukraina får ekonomiskt stöd. 66 % tycker att Ukraina bör gå med i EU när landet är redo, 71 % anser att Ukraina är en del av Europa och 89 % känner medkänsla med ukrainarna.

Stödet för de sanktioner som införts mot Ryssland efter dess militära angrepp mot Ukraina är också mycket högt. De allra flesta i EU (80 %) stöder de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland. 79 % stöder de sanktioner mot ryska oligarker som EU infört, med tydliga ekonomiska och politiska konsekvenser för den politiska elit i Ryssland som står bakom invasionen.

Två tredjedelar av européerna (67 %) är för att EU finansierar inköp och leverans av militär utrustning till Ukraina. Dessutom anser 75 % att kriget i Ukraina visar att vi behöver ökat militärt samarbete i EU.

Undersökningen visar också att det finns ett brett stöd för EU:s insatser på energiområdet, i syfte att fasa ut beroendet av fossila bränslen från Ryssland. Det finns ett starkt stöd för att fylla på gaslagren i EU för att undvika risken för gasbrist nästa vinter (86 %), för att EU vidtar åtgärder för att göra byggnader, transporter och varor mer energieffektiva (85 %) och för det faktum att kriget i Ukraina gör det mer angeläget att investera i förnybar energi (84 %). 90 % av de som svarat på enkäten tycker att man bör vidta åtgärder på EU-nivå för att begränsa de stigande energiprisernas inverkan på konsumenter och företag. 86 % säger att de stigande energipriserna i hög grad påverkar deras köpkraft.

Bakgrund

Denna Flash Eurobarometer-undersökning genomfördes i de 27 EU-länderna den 13–20 april 2022. Totalt har 26 066 EU-invånare intervjuats på nätet.

 

Läs mer

Flash Eurobarometer 506

EU's response to the war in Ukraine - May 2022 - - Eurobarometer survey (europa.eu)

Översikt

Publiceringsdatum
5 maj 2022
Upphovsman
Representationen i Finland