Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké19 december 2022Representationen i FinlandLästid: 2 min

Energi: Européerna visar fortsatt stöd för EU:s svar på energikrisen

Eurobarometri

I dag offentliggörs en ny Eurobarometer som visar att en stor majoritet av EU:s invånare är positiva till EU:s åtgärder för att hantera energikrisen. Mer än åtta av tio personer (82 %) håller med om att EU bör fortsätta att vidta åtgärder för att minska beroendet av ryska fossila bränslen. En överväldigande majoritet av de tillfrågade (83 %) anser att Rysslands krig mot Ukraina gör det ännu angelägnare att investera i förnybar energi. 87 % anser att det är mycket viktigt att skydda kritisk infrastruktur, som rörledningar och internetkablar, och 83 % anser också att priset på el inte ska bero på priset på gas.

De tillfrågade anser i hög grad (85 %) att stigande energipriser har påverkat deras köpkraft. 56 % håller med om att den senaste tidens prisökningar främst beror Rysslands angrepp medan 38 % inte håller med om det.

49 % av de tillfrågade anser att de åtgärder som EU vidtar för att förbättra den ekonomiska situationen kommer att ge en positiv effekt, 18 % att de kommer att ha en negativ effekt och 22 % att de inte kommer att ha någon effekt alls.

De tillfrågade har själva redan vidtagit åtgärder eller skulle vara beredda att göra det för att minska sin energiförbrukning och sänka sina elräkningar, framför allt genom att släcka ljuset när de lämnar ett rum (77 %,[1]), stänga av elektroniska apparater när de inte används (62 %) och sänka inomhustemperaturen (58 %).

De åtgärder som EU har vidtagit som svar på Rysslands angreppskrig mot Ukraina har fortsatt starkt stöd bland invånarna. Européerna ger starkt bifall åt det humanitära stöd som ges (88 %), följt av att man tar emot människor som flyr (82 %). Sju av tio är för de ekonomiska sanktionerna mot den ryska regeringen, företag och enskilda personer (71 %) och för ekonomiskt stöd till Ukraina (70 %). En majoritet av invånarna godkänner också förbudet mot statsägda ryska medier (63 %) och finansiering och leverans av militär utrustning till Ukraina (59 %).

 Bakgrund

Flash Eurobarometern ”EU:s svar på energikrisen” genomfördes i de 27 medlemsländerna mellan den 23 och 30 november 2022.

Totalt har 26 337 EU-invånare intervjuats på nätet.

 

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_7797

 

Europeiska kommissionens representation i Finland


Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

 

Översikt

Publiceringsdatum
19 december 2022
Upphovsman
Representationen i Finland