Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké7 juni 2022Representationen i FinlandLästid: 1 min

EU:s budget 2023: Resurser för att fortsätta att forma en föränderlig värld

NextGenerationEU

I tisdags föreslog kommissionen en årlig EU-budget på 185,6 miljarder euro för 2023, som ska kompletteras med uppskattningsvis 113,9 miljarder euro i bidrag från återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU. EU:s budget kommer att fortsätta att mobilisera betydande investeringar för att stärka EU:s strategiska oberoende, den pågående ekonomiska återhämtningen, bevara hållbarheten och skapa arbetstillfällen. Kommissionen kommer att fortsätta att prioritera gröna och digitala investeringar och samtidigt ta itu med akuta behov till följd av den senaste tidens kriser. Budgeten avspeglar EU:s politiska prioriteringar, som är grundläggande för att åstadkomma en hållbar återhämtning och stärka Europas motståndskraft. I enlighet med Europeiska rådets slutsatser av den 31 maj 2022 kommer ytterligare förslag för att finansiera krigets effekter i Ukraina, både externt och internt, att läggas fram senare under året, på grundval av en mer exakt behovsbedömning.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_3473

Översikt

Publiceringsdatum
7 juni 2022
Upphovsman
Representationen i Finland