Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel9 december 2020Representationen i Finland

EU:s agenda för terrorismbekämpning – kampen mot terrorism intensifieras

Kommissionen lägger i dag fram en ny agenda för terrorismbekämpning. Målet är att intensifiera EU:s kamp mot terrorism och våldsam extremism samt stärka unionens motståndskraft mot terrorhot. Kommissionen föreslår i dag även att Europol, EU:s byrå...

Agendan för terrorismbekämpning, som läggs fram i dag, är en följd av strategin för EU:s säkerhetsunion för 2020–2025. Agendan syftar till att stödja medlemsländerna i deras strävan att bättre förebygga, förhindra, skydda sig mot och reagera på terrorhot.

Med hjälp av den nya agendan vill kommissionen bland annat motverka radikalisering. Kommissionen anser att det är viktigt att Europaparlamentet och rådet å det snaraste antar bestämmelserna om att avlägsna terrorrelaterat innehåll på nätet. På så sätt kan man motverka spridning av extremistiska ideologier på nätet.

För att sprida kunskap och expertis om förebyggande av radikalisering kommer kommissionen att föreslå att ett EU-kunskapscentrum skapas, där politiker, yrkesverksamma och forskare möts.

Polissamarbete och informationsutbyte i hela EU är av central vikt för att man ska kunna reagera effektivt vid attentat och dra förövarna inför rätta. Kommissionen kommer 2021 att föreslå en EU-kod för polissamarbete för att stärka samarbetet mellan brottsbekämpande myndigheter, bland annat i kampen mot terrorism.

Kommissionen föreslår att det inrättas ett nätverk av finansiella utredare mot terrorism som inbegriper Europol, för att bättre stödja utredningar och lagföring. Syftet med nätverket är att spåra varifrån pengarna kommer och identifiera de personer som är inblandade.

Kommissionen kommer att utse en samordnare för kampen mot terrorism med ansvar för att samordna EU:s politik och finansiering på området för terrorismbekämpning.

I dag föreslår kommissionen även att Europols mandat ska revideras. Europol kommer till exempel att kunna fungera som kontaktpunkt om det inte är tydligt vilket medlemsland som är behörigt.

Det nya mandatet kommer också att göra det möjligt för Europol att behandla stora och komplexa datamängder, förbättra samarbetet med Europeiska åklagarmyndigheten och med partnerländer utanför EU samt bidra till att utveckla den nya teknik som behövs för brottsbekämpningen.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_2326

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
9 december 2020
Upphovsman
Representationen i Finland