Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel3 februari 2021Representationen i FinlandLästid: 2 min

Europas plan mot cancer – förebyggande åtgärder och vård i fokus

I dag, dagen före Världscancerdagen, lägger kommissionen fram Europas plan mot cancer. Planen är en av von der Leyen-kommissionens främsta prioriteringar på hälsoområdet och en hörnsten i en stark europeisk hälsounion.

Under 2020 diagnosticerades 2,7 miljoner människor i EU med cancer och ytterligare 1,3 miljoner människor miste livet på grund av sjukdomen. Om inte kraftåtgärder vidtas beräknas cancerfallen öka med nästan 25 procent fram till 2035, vilket skulle göra cancer till den främsta dödsorsaken i EU.

”Medan vi alla kämpade mot covid-19-pandemin under 2020 var det samtidigt många som i det tysta utkämpade ytterligare en kamp”, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. ”Kampen mot cancer. Under 2020 tog denna sjukdom över 1,3 miljoner européers liv. Sorgligt nog ökar detta antal. Det är därför vi i dag lägger fram Europas plan mot cancer. Kampen mot cancer i Europa är också vår kamp, inte bara en kamp för dem som drabbas”, betonar ordförande von der Leyen.

Planen mot cancer har sin utgångspunkt i ny teknik, forskning och innovation och i den beskrivs en ny EU-strategi för förebyggande åtgärder, behandling och vård av cancer. Hela sjukdomsförloppet ska hanteras – från att förebygga till att höja livskvaliteten för cancerpatienter och överlevare, och fokus kommer att ligga på de åtgärder där EU kan tillföra störst mervärde.

Cancerplanen är uppbyggd kring fyra centrala åtgärdsområden: förebyggande åtgärder, tidig upptäckt, diagnos och behandling samt förbättrad livskvalitet.

Planen omfattar tio flaggskeppsinitiativ och många stödåtgärder. Sammanlagt 4 miljarder euro har avsatts speciellt för åtgärder mot cancer, inbegripet från programmet EU för hälsa, Horisont Europa och programmet för ett digitalt Europa.

Inom ramen för förebyggande åtgärder koncentrerar man sig på de främsta riskfaktorerna, såsom tobak, skadlig alkoholkonsumtion, miljöföroreningar och farliga ämnen.

Till stöd för ny teknik, forskning och innovation kommer ett nytt kunskapscentrum om cancer att lanseras. Det ska bidra till att samordna vetenskapliga och tekniska cancerrelaterade initiativ på EU-nivå.

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt barn genom initiativet ”Hjälpa barn med cancer”, som ska säkerställa att barn får tillgång till snabb och optimal upptäckt, diagnos, behandling och vård.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_342

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
3 februari 2021
Upphovsman
Representationen i Finland