Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel17 mars 2022Representationen i FinlandLästid: 1 min

EU:s sammanhållningspolitik: Över 1,5 miljon EU-finansierade projekt tillgängliga på ny offentlig plattform

Euroseteleitä

Kommissionen har lanserat ”Kohesio”, en offentlig plattform med all information om över 1,5 miljon projekt i de 27 medlemsländerna som sedan 2014 finansierats genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Sammanhållningsfonden och Europeiska socialfonden (ESF). ”Kohesio erbjuder en aldrig tidigare skådad mängd information till den som vill upptäcka hur sammanhållningspolitiken bidrar till att stärka unionen. Tack vare Kohesio blir sammanhållningspolitiken nu ännu mer transparent och öppen. Med bara några klick kan man ta reda på exakt hur EU investerar i regioner och städer, för att främja konvergens och ekonomisk, social och territoriell sammanhållning”, säger Elisa Ferreira, EU-kommissionär med ansvar för sammanhållning och reformer. I samarbete med de förvaltningsmyndigheter som medlemsländerna valt ut för att sköta sammanhållningsstödet kommer kommissionen att fortsätta att utveckla plattformen så att den också kommer att omfatta projekt från den nya programperioden 2021–2027. Plattformen kommer att vara tillgänglig på alla officiella EU-språk inom några månader.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_1767

 

Översikt

Publiceringsdatum
17 mars 2022
Upphovsman
Representationen i Finland