Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel19 november 2020Representationen i Finland

Mer havsbaserad förnybar energi i EU

För att bidra till att målet om klimatneutralitet uppnås senast 2050 presenterar kommissionen idag EU:s strategi för havsbaserad förnybar energi. I strategin föreslås att Europas havsbaserade vindkraft ska utökas, från nuvarande 12 GW till åtminstone...

I EU:s strategi för havsbaserad förnybar energi sätts den högsta ambitionsnivån för utbyggnad av havsbaserade vindturbiner, både bottenfixerade och flytande, där den kommersiella verksamheten redan har kommit långt. Europas tekniska, vetenskapliga och industriella erfarenheter inom dessa sektorer saknar motstycke och försörjningskedjans kapacitet är redan hög, från tillverkning till installation.

I strategin betonas möjligheterna för EU:s havsområden – Nordsjön, Östersjön, Svarta havet, Medelhavet och Atlanten – och vissa kust- och ösamhällen. Det är dock inte bara kustregioner som gynnas av denna teknik. Strategin lyfter fram en rad inlandsområden där tillverkning och forskning redan stöder utvecklingen av havsbaserad energi.

Kommissionen uppmuntrar gränsöverskridande samarbete mellan medlemsländerna i fråga om långsiktig planering och utbyggnad, i syfte att främja upptrappningen av den havsbaserade energin. Detta kommer att kräva att utvecklingsmålen för havsbaserad förnybar energi införlivas i de nationella havsplanerna.

Kommissionen uppskattar att investeringar på nästan 800 miljarder euro kommer att krävas fram till 2050 för att målen ska nås. För att främja investeringar lägger kommissionen fram tydligare regler för elmarknaden.

Kommissionen ska även säkerställa att översynen av riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd och energi och av direktivet om förnybar energi ska underlätta en kostnadseffektiv utbyggnad av havsbaserad förnybar energi.

Medlemsländerna uppmuntras dessutom att använda faciliteten för återhämtning och resiliens och att samarbeta med Europeiska investeringsbanken och andra finansinstitut för att investeringar i havsbaserad energi ska kunna stöttas genom InvestEU.

I strategin understryks behovet av att höja tillverkningskapaciteten, utveckla hamninfrastrukturen samt öka den kvalificerade arbetskraften för att upprätthålla en snabbare installationstakt.

Kommissionen planerar att inrätta en särskild plattform för havsbaserade förnybara energikällor inom industriforumet för ren energi för att samla alla aktörer och ta itu med utvecklingen av försörjningskedjan.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_2096

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
19 november 2020
Upphovsman
Representationen i Finland