Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli19. marraskuuta 2020Suomen-edustusto

EU:lle uusiutuvaa energiaa avomereltä

Euroopan komissio esittelee tänään avomerellä tuotettavaa uusiutuvaa energiaa koskevan EU:n strategian, joka tukee EU:n tavoitetta saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Strategian mukaan Euroopan merituulivoimakapasiteettia olisi...

Avomerellä tuotettavaa uusiutuvaa energiaa koskevassa EU:n strategiassa asetetaan korkeat tavoitteet merituulivoimaloiden – sekä pohjaan kiinnitettyjen että kelluvien – käyttöönotolle. Näillä aloilla Euroopalla on ainutlaatuista teknologista, tieteellistä ja teollista kokemusta, ja kapasiteettia on runsaasti koko toimitusketjussa valmistuksesta asennukseen.

Strategiassa korostetaan mahdollisuuksia, joita avautuu kaikilla EU:n merialueilla – Pohjanmerellä, Itämerellä, Mustallamerellä, Välimerellä ja Atlantilla – sekä eräissä rannikko- ja saariyhteisöissä.

Teknologiat hyödyttävät muitakin kuin rannikkoalueita. Strategiassa nostetaan esiin useita sisämaa-alueita, joissa tapahtuvalla valmistuksella ja tutkimuksella tuetaan avomerellä tuotettavan energian kehitystyötä.

Avomerienergian tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi komissio kannustaa EU-maita rajat ylittävään yhteistyöhön pitkän aikavälin suunnittelussa ja kapasiteetin käyttöönotossa.

Tätä varten avomerellä tuotettavan uusiutuvan energian kehitystavoitteet on otettava mukaan kansallisiin merten aluesuunnitelmiin.

Komissio arvioi, että sen esittämien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää vuoteen 2050 mennessä lähes 800 miljardin euron investointeja.

Komissio edesauttaa investointien toteuttamista antamalla entistä selkeämmät sähkömarkkinoita koskevat säännöt.

Komissio aikoo myös varmistaa, että energiaa ja ympäristönsuojelua koskevien valtiontukisuuntaviivojen sekä uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin tarkistamisella helpotetaan avomerellä tuotettavan uusiutuvan energian kustannustehokasta käyttöönottoa.

Komissio kannustaa EU-maita hyödyntämään elpymis- ja palautumistukivälinettä sekä tekemään yhteistyötä Euroopan investointipankin ja muiden rahoituslaitosten kanssa, jotta avomerellä tapahtuvaan energiantuotantoon kohdistuvia investointeja voidaan tukea InvestEU-ohjelman kautta.

Strategiassa korostetaan myös tarvetta lisätä valmistuskapasiteettia ja parantaa satamainfrastruktuuria sekä kasvattaa riittävästi koulutetun työvoiman määrää, jotta uuden tuotantokapasiteetin asennusmäärät saadaan nostettua pysyvästi korkeammalle tasolle.

Komissio aikoo perustaa puhtaan energian teollisuusfoorumin alaisuuteen erillisen avomerellä tuotettavaan uusiutuvaan energiaan keskittyvän foorumin, joka kokoaisi yhteen kaikki toimijat keskustelemaan toimitusketjun kehittämisestä.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_2096

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
19. marraskuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto