Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel10 september 2020Representationen i FinlandLästid: 1 min

EU-länderna förlorade 140 miljarder euro i momsintäkter 2018

EU-länderna förlorade uppskattningsvis 140 miljarder euro i uteblivna momsintäkter under 2018, enligt en ny rapport från kommissionen som offentliggörs i dag. Även om det totala momsgapet är ett extremt högt belopp, har det minskat något under de...

Det totala momsgapet – eller skillnaden mellan förväntade intäkter i EU:s medlemsländer och de intäkter som faktiskt uppbärs – har minskat marginellt under de senaste åren, även om det fortfarande är ett extremt högt belopp.

Procentuellt sett uppvisade Rumänien det största nationella momsgapet 2018: 33,8 %. Finland hörde till de länder där momsgapet är som minst: 3,6 %. Enbart Sverige (0,7 %) och Kroatien (3,5 %) hade lägre tal än Finland.

I absoluta tal noterades de största momsgapen i Italien (35,4 miljarder euro), Storbritannien (23,5 miljarder euro) och Tyskland (22 miljarder euro).

Det betydande momsgapet 2018, i kombination med prognoser för 2020, som kommer att påverkas av coronapandemin, belyser återigen behovet av en omfattande reform av EU:s momsregler för att få ett slut på momsbedrägerier.

Dessutom är det nödvändigt att få till stånd ett ökat samarbete mellan medlemsländerna för att främja momsuppbörden och samtidigt skydda lagliga företag. Kommissionen lade redan i juli i paketet om rättvis och enkel beskattning fram ett flertal kommande åtgärder på detta område.

I den årliga rapporten om momsgapet mäts effektiviteten i de åtgärder som vidtas för verkställande och efterlevnad av mervärdesskatt i varje medlemsland. Det är en uppskattning av förlorade intäkter förorsakade av bedrägeri, skatteundandragande, konkurser, betalningsoförmåga och felberäkningar.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1579

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
10 september 2020
Upphovsman
Representationen i Finland