Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel17 december 2020Representationen i FinlandLästid: 1 min

EU-projekt vid Åbo Akademi: Medlare ska hjälpa till vid integrering av invandrare

Inom ramen för EU-projektet ”IncludeMe: Inclusion through mediation”, som leds av Åbo Akademi och som inleds nu i vinter, ska material tas fram för att utbilda medlare som ska hjälpa till vid integrering av invandrare och asylsökande i Europa. ​​​​​​...

En medlare är en person som fått utbildning i hur man ger stöd i frågor som exempelvis invandringslagstiftning, familjeåterförening och integrering på arbetsmarknaden. Inom projektet betonas de mål som EU satt upp inom Europa 2020-strategin, där social inkludering är viktigare än någonsin för att bekämpa spänningar i samhället. Tillsammans med forskare från fem andra europeiska länder (Belgien, Danmark, Irland, Turkiet och Spanien) ska Emmanuel Acquah, biträdande professor vid Åbo Akademi och projektledare för ”IncludeMe”, och hans team nu ta fram en guide om goda metoder som kan användas av medlare i arbetet med att inkludera och integrera invandrare. Inom ramen för projektet kommer man också att skapa en så kallad MOOC (massive open online course) för att utbilda medlare. IncludeMe-projektet samfinansieras av Erasmus+.

Läs mer: https://www.abo.fi/nyheter/medlare-ska-hjalpa-till-vid-integrering-av-invandrare/

Översikt

Publiceringsdatum
17 december 2020
Upphovsman
Representationen i Finland