Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel17 december 2020Representationen i Finland

Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren – en investering i Europas framtida generationer

Erasmus+ och dess föregångare är en av EU:s mest påtagliga framgångar. I över 30 år har Erasmusprogrammet gett unga människor möjlighet att upptäcka en ny miljö i Europa och samtidigt fortsätta studera.

Programmet fortsätter att växa och når nya regioner och nya målgrupper. Det är även öppet för partnerländer från hela världen. EU-kommissionen har nyligen offentliggjort årsrapporten för Erasmus+ 2019. Under 2019 finansierades vistelser utomlands för närmare 505 000 studerande och anställda inom högre utbildning genom programmet. Dessutom fick personal och elever inom yrkesutbildning fortsatt stöd – över 192 000 personer tillbringade en studieperiod utomlands under 2019. EU-kommissionen har även offentliggjort den första rapporten om genomförandet av Europeiska solidaritetskåren, som startade i oktober 2018. Det är det första EU-programmet som är helt inriktat på att stödja unga människors engagemang i solidaritetsverksamhet. Under de första 15 månaderna gav kåren stöd till 3 750 projekt, som gav över 27 000 unga chansen att delta som volontär individuellt eller i grupp, göra praktik eller jobba.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_2422

Översikt

Publiceringsdatum
17 december 2020
Upphovsman
Representationen i Finland