Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel15 september 2020Representationen i Finland

Förhandsinformation inför ordförande von der Leyens tal om tillståndet i EU i morgon

Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller sitt första tal om tillståndet i unionen i Europaparlamentet onsdagen den 16 september. Talet börjar ungefär kl. 10 finsk tid.

I talet blickar Ursula von der Leyen tillbaka på framstegen som gjorts under det gångna året och presenterar kommissionens riktlinjer för det kommande året. Hon redogör också för hur de mest brådskande utmaningarna som EU står inför ska hanteras och lägger fram kommissionens tankar om hur EU:s framtid kan te sig.

Du kan bekanta dig med de framsteg som von der Leyen-kommissionen har gjort under sitt första år här: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/von-der-leyen-commission-one-year-on_sv.pdf

Talet kan följas i realtid, tolkat till alla EU:s officiella språk och med all grafik, via kommisionens EbS-tjänst (eller utan alla tillägg på EbS+-kanalen). Sändningen kan bäddas in på en webbplats. Utförligare instruktioner Utförligare instruktioner: https://europa.eu/!Bq36Wy

Allt tillhörande material offentliggörs efter talet, även på svenska, på denna sida:

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_ sv

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
15 september 2020
Upphovsman
Representationen i Finland