Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel30 november 2022Representationen i Finland

Vid evenemanget Plus av EU-program firades Erasmus+-programmet och Europeiska solidaritetskåren

Erasmus+
Copyright Elvi Rista

EU:s Erasmus+-program och Europeiska solidaritetskåren fyller 35 respektive 5 år i år. Erasmus+-programmet ger unga, studerande och vuxna olika möjligheter till internationalisering och erbjuder finansiering till bland annat studier, fortbildning och praktik utomlands. För utbildningsanstalter och organisationer erbjuder programmet möjligheter till internationellt samarbete med partner i andra länder. Europeiska solidaritetskåren ger å sin sida 18−30-åringar möjlighet att delta i olika projekt som stärker solidariteten och gemenskapen i Europa. Båda dessa EU-program firades vid Utbildningsstyrelsens evenemang Plus av EU-program den 4 november.

Bland annat ordnades en paneldiskussion, där paneldeltagarna konstaterade att vi även behöver verktyg och motivation för internationaliseringen. En av paneldeltagarna var Jaana Härkönen, internationell koordinator vid Valo-Valmennus rf, som berättade att hon flera gånger haft möjlighet att skicka unga som letar efter sin plats i livet på ungdomsutbyte. ”För dessa unga har utbytet varit en mycket fin upplevelse som har stärkt deras språkkunskaper, självkänsla och handlingskraft. Senare har alla dessa unga som varit på ungdomsutbyte antingen börjat studera eller jobba och jag är säker på att utbytet spelade in här”, säger hon. Evenemanget Plus av EU-program spelades in och kan ses här.

Läs mer (på finska): https://europa.eu/!N8trqY  

Översikt

Publiceringsdatum
30 november 2022
Upphovsman
Representationen i Finland