Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Kompletterande information17 mars 2023Representationen i FinlandLästid: 2 min

Representationens chef, Maria Blässar: EU:s konkurrenskraft ska stärkas genom olika åtgärder och investeringar i ren teknik ska påskyndas

Maria Blässar

De senaste veckorna har varit mycket betydelsefulla för EU:s framtid. Även om fokus till stor del har legat på kommissionens stora förslag denna vecka om reformen av utformningen av EU:s elmarknad och förordningen om nettonollindustrin, är det skäl att ponera på vilket sätt förra veckans stora händelser utgör en del av helheten.

Förra veckan lade kommissionen fram förordningar om EU:s statsstöd. Det är dock anmärkningsvärt att reglerna om det alldeles nya och tillfälliga konceptet matchning av stöd är formulerade på ett sätt som gör EU:s lösning tillräckligt flexibel. Matchning av stöd är EU:s svar på bland annat USA:s stödprogram inom ramen för den amerikanska lagen om minskning av inflationen (Inflation Reduction Act, IRA).

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och USA:s president Joe Biden lyfte fram värdekedjor över Atlanten i ett gemensamt uttalande förra fredagen. De poängterade även att både EU och USA vill undvika handelskrig. Tack vare överenskomna spelregler får till exempel EU:s batteri- och mineralindustri också ta del av USA:s stödram.

Tisdagens förslag från kommissionen om att reformera utformningen av EU:s elmarknad återspeglar i stor utsträckning de synpunkter som de olika aktörerna har fört fram under samråd. I förslaget bibehålls den existerande marknadsstrukturen som fungerar bra, samtidigt som specifika åtgärder lyfts fram för att skapa förbättringar: investeringar i ren energi ska påskyndas, konsumenterna ska skyddas från pristoppar och industrins konkurrenskraft ska stärkas.   

Gårdagens mycket omfattande förslag fortsatte på samma spår –  hur EU med olika politiska åtgärder kan förbätta nettonollindustrins konkurrenskraft och säkerställa tillgången till råvaror av avgörande betydelse. Dessutom offentliggjorde kommissionen i går två meddelanden med anledning av den inre marknadens 30-årsdag och EU:s konkurrenskraft, som ska stärkas på lång sikt.

Det finns inte en gyllene lösning. Men de gamla huskurerna räcker inte längre för att EU ska klara sig i en föränderlig geopolitisk situation och i den geoekonomiska konkurrensen, som ständigt ökar. Det ligger i vårt intresse att påskynda den gröna omställningen och rena investeringar i EU. Medlemsländernas ledningar har tydligt visat sin politiska vilja att stödja detta. De förslag som kommissionen nyligen har lagt fram styr nu denna process flera år framåt. Det är rätt tidpunkt för detta både för Europa och Finland.

Översikt

Publiceringsdatum
17 mars 2023
Upphovsman
Representationen i Finland