Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Kompletterande information11 april 2024Representationen i FinlandLästid: 1 min

Representationens chef, Maria Blässar: ”Med sikte mot en bråd EU-valvår!”

EU-vaalit

Vi har redan fått njuta av några soliga vårdagar och nu är det dags att ladda upp inför en bråd EU-valvår. Europaparlamentets sista plenarsession under den pågående mandatperioden äger rum om några veckor och sedan kommer valkampanjen i gång för fullt.

EU-valet i juni är mycket viktigt, inte minst med tanke på den geopolitiska situationen och det nuvarande säkerhetsläget som har ändrat radikalt under de senaste åren. Under Europaparlamentets nästa mandatperiod kommer även beslut att fattas om EU:s utvidgning.

Den inre marknaden är hjärtat i unionen och den kommer att fördjupas och utvidgas ytterligare. På Europeiska rådets toppmöte nästa vecka kommer EU-ländernas stats- och regeringschefer att diskutera hur den inre marknaden kan utvecklas för att svara på dagens geopolitiska utmaningar. Under nästa mandatperiod förväntas konkurrenskraften, hanteringen av olika beroenden, liksom klimat- och miljöfrågor och digitaliseringen att vara högt uppe på dagordningen. Europaparlamentet kommer att spela en central roll vad gäller att ta fram ny lagstiftning för den inre marknaden.

Enligt en färsk Eurobarometerundersökning kommer 55 procent av finländarna med största sannolikhet att rösta i EU-valet, medan 26 procent anger att de troligtvis kommer att göra det. Det tyder på ett högre valdeltagande än under tidigare EU-val! Vi hoppas och tror att väljarna upplever EU-valet som ett viktigt sätt att vara med och påverka. Dessutom hoppas och tror vi framför allt att de unga röstar – det handlar ju trots allt om deras framtid.

I Europasalen och på olika håll runtom i Finland anordnas en lång rad olika EU-valpaneler. Särskilt intressant är EU-valtenten med partiordförandena som hålls på Narinken i Helsingfors under Europadagsfirandet den 4 maj. Vi är även med på många andra evenemang för att sprida information om EU, valet och betydelsen av att rösta. Du hittar mer info om det under ”Evenemang”. Varmt välkommen med i diskussionen!

Översikt

Publiceringsdatum
11 april 2024
Upphovsman
Representationen i Finland