Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Kompletterande information13 april 2023Representationen i FinlandLästid: 1 min

Maria Blässar, representationens chef: Finlands delaktighet i arbetet att utveckla EU kräver en vision som sträcker sig över mandatperioderna

EU:n haasteet edellyttävät pitkäjänteistä politiikkaa yli vaalikausien

Riksdagsvalet som nyss ägde rum bekräftade än en gång att majoriteten av riksdagsledamöterna, liksom även väljarna, är positivt inställda till den europeiska integrationen och Finlands del i denna. Även om EU-frågor inte lyftes fram som de mest centrala i valkampanjen, påverkar beslut och lagstiftning på EU-nivå i stor utsträckning den nationella politiken och ger även Finland påvisade fördelar.

Den nya regeringen kommer att tillträda i ett mycket utmanande geopolitiskt läge. EU-kommissionen kommer även framöver att försöka hitta övergripande lösningar på våra största utmaningar – det må handla om miljön, konkurrenskraften, säkerheten eller ekonomin. Även om det är drygt ett år kvar tills nästa kommission inleder sin mandatperiod (2024–2029), funderas det redan nu på dess arbetsprogram på olika håll och i olika medlemsländer runtom i unionen. Finland måste också vara redo att presentera lösningar – och våra folkvalda representanter måste vara redo att ta denna möjlighet.

Jag vill framför allt understryka vikten av en långsiktig politik och ett inflytande som sträcker sig över både de nationella och de europeiska mandatperioderna. I utmanande tider ger en ny start även nya möjligheter.

Översikt

Publiceringsdatum
13 april 2023
Upphovsman
Representationen i Finland