Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel3 juni 2021Representationen i FinlandLästid: 1 min

Biologisk mångfald: Kommissionens lägesrapport om EU:s åtgärder för att skydda pollinatörer betonar vikten av brådskande insatser

Pollinerande insekter är en nödvändig del av friska ekosystem. Utan dem skulle många växtarter minska i antal och till sist dö ut tillsammans med de organismer som är beroende av dem, vilket skulle få allvarliga ekologiska, sociala och ekonomiska...

Bara i EU är fyra av fem grödor och arter av vilda blomväxter åtminstone delvis beroende av pollinering av djur. Pollinatörer är även avgörande för livsmedelstrygghet, läkemedel och vårt eget välbefinnande. En tiondel av alla pollinerande insektsarter hotas dock av utrotning och en tredjedel av antalet arter av bin och dagfjärilar i Europa minskar. Enligt kommissionens rapport om genomförandet av EU:s första initiativ någonsin om pollinatörer (2018) för att motverka minskningen av vilda pollinerande insekter har betydande framsteg gjorts. De många olika insatser som genomförts på lokal, regional, nationell och europeisk nivå visar att allmänheten är medveten om problemet och är redo att agera. Rapporten visar dock också att det återstår stora utmaningar och att det kommer att krävas ökade ansträngningar. EU har för avsikt att bland annat utvidga skyddade områden och restaurera ekosystem, främja ekologiskt jordbruk, återställa landskapselement som gynnar en hög biologisk mångfald på jordbruksmark samt avsevärt minska effekterna av bekämpningsmedel och andra miljöföroreningar som är skadliga för pollinatörer.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_2624

Översikt

Publiceringsdatum
3 juni 2021
Upphovsman
Representationen i Finland