Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Älypuhelin

EU:s stöd till forskning och innovation i Finland

Innovation

Europeiska innovationsrådet (EIC) är EU:s flaggskeppsprojekt för att kartlägga, utveckla och stödja ny teknik och banbrytande innovationer. Runt två tredjedelar av EU:s ekonomiska tillväxt under de senaste årtiondena har drivits av innovation.

Finland hör till de ledande länderna när det kommer till innovation. Finlands allmänna prestationsnivå på innovationsområdet jämfört med hela EU är stigande, framför allt under de senaste tre åren. Till Finlands styrkor hör användningen av informationsteknik, immateriell tillgång och konnektivitet.

Via denna länk kan du läsa mer om den europeiska resultattavlan för innovation och vilka indikatorer som mäter prestationsförmågan. Där hittar du även en detaljerad rapport om Finland och alla andra medlemsländer på innovationsområdet.

Den europeiska resultattavlan för innovation 2021

Europeiska innovationsrådet (EIC) försnabbar uppkomsten av nya innovationer genom att erbjuda finansiering och stöd för att utveckla framtidens teknik och för att kommersialisera och expandera forskningsresultat. Innovationer begränsas dock inte till stora företag. EU erbjuder även finansiering till finländska uppstartsföretag samt små och medelstora företag som driver banbrytande innovationsprojekt, bland annat genom instrumentet EIC Accelerator.

Business Finland/Europeiska innovationsrådet (EIC)

Europeiska innovationsrådet (EIC)

Den europeiska resultattavlan för innovation 2020 – frågor och svar

Finansiering från EIC

Forskning

Horisont Europa är EU:s viktigaste finansieringsprogram för forskning och innovation under perioden 2021−2027. Programmet har en budget på runt 95,5 miljarder euro som ska användas för att hantera klimatförändringarna, uppnå FN:s mål för hållbar utveckling och främja EU:s konkurrenskaft och tillväxt.

Finländska forskare, företag och övriga aktörer har redan fått 1,42 miljarder euro från EU:s Horisont 2020-program. Med detta belopp placerar sig Finland på plats 14 på en jämförelselista över alla EU-länder. Finländare deltar i 2 067 projekt, vars sammanlagda volym uppgår till hela 15,2 miljarder euro. Detta omfattar både privata och offentliga satsningar, både på nationell nivå och EU-nivå, på forskning, utveckling och innovation inom ramen för dessa projekt.

Finländska små och medelstora företag har aktivt ansökt om bidrag från Horisont 2020-programmet. De har sammanlagt fått 280 miljoner euro från Horisont 2020, vilket motsvarar 20 procent av all finansiering som Finland har fått. Däremot förefaller stora finländska företag vara passiva aktörer i samarbeten och nätverk som har finansierats av Horisont 2020. De stora företagens andel av finansieringen som Finland har fått uppgår enbart till 7 procent (96 miljoner euro).

EU:s stöd för forskning och innovation uppmuntrar till samarbete mellan forskningslag från olika länder och forskningsdiscipliner, vilket är avgörande för att skapa banbrytande innovationer. Detta innebär att finländska forskare kan delta i, eller leda, projekt på olika områden som EU prioriterar, såsom till exempel smart teknik, hållbara transporter och gröna energikällor.

Finland kan även göra en betydande insats för den globala forskningen och utvecklingen inom ramen för det europeiska forskningsområdet (ERA). ERA grundades för att skapa en gemensam marknad för forskning, innovation och teknik i EU och för att bidra till att EU ska bli världens ledande ”kunskapsekonomi”.

Horisont Europa

Horisont Europa och Finland

Det europeiska forskningsomådet (ERA)

Europeiska forskningsrådet (EFR)

Business Finland

EU-finansiering i Finland

Finland har alltså sammanlagt beviljats 1,42 miljarder euro i finansiering från Horisont 2020-programmet. Sett till lyckade ansökningar, ligger Finland dock under EU-genomsnittet. Finlands genomsnitt är 14,7 procent, medan EU-genomsnittet är 15,5 procent.

Teknologiska forskningscentralen (VTT) har fått mest EU-finansiering i Finland – sammanlagt 254 miljoner euro. All denna finansiering kommer från samarbetsprojekt.

Nedan följer några exempel på finländska projekt som har fått EU-finansiering:

Covid-19-forskning

EU gick i bräschen för att stödja forskning och innovation för att bekämpa pandemier långt innan covid-19-pandemin bröt ut. Under perioden 2007−2019 investerade EU i själva verket 4,1 miljarder euro i forskning om epidemiologi samt beredskap och krishantering, liksom i utveckling av diagnostik, behandlingar och vaccin.

EU-kommissionen inledde en snabbansökningsomgång för forskningsprojekt om coronavirus med en budget på 10 miljoner euro inom loppet av några timmar efter att Världshälsoorganisationen (WHO) tillkännagav att covid-19 var ett globalt folkhälsoproblem den 30 januari 2020.

EU-kommissionen har avsatt drygt en miljard euro från Horisont 2020-programmet till diagnostik, behandlingar, vaccin och forskning kring alla aspekter av pandemin. Ministrarna med ansvar för forskning i respektive medlemsland har å sin sida godkänt en handlingsplan i tio punkter, ERAvsCorona, för att bekämpa coronaviruset. Handlingsplanen omfattar finansiering av innovativa tillvägagångssätt för forskare att leverera snabba resultat.

Dessutom har EU-kommissionen lanserat en ny coronaplattform inom det europeiska forskningsområdet (ERA). Syftet med plattformen är att tillhandahålla information och stöd samt uppdaterade uppgifter om finansieringsmöjligheter från EU och EU:s medlemsländer för forskning och innovation som rör coronavirus.

Forskning och innovation avseende coronavirus

Det europeiska forskningsområdets (ERA) coronaplattform

Handlingsplanen ERAvsCorona