Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Projekt

Nya partnerskap mellan utbildningsanstalter och näringslivet genom TYRSKY-projektet

Inom ramen för projektet TYRSKY strävar man efter att sammanföra arbetsgivare med arbetstagare genom att skapa partnerskap mellan yrkesskolor och näringslivet.

Hitsaaja
Svetsare

Målet med TYRSKY-projektet är att öka medvetenheten om möjligheterna med yrkesutbildning och samarbete mellan yrkesskolor och näringslivet. Dessutom vill man bland annat även komma på nya sätt att stödja kontinuerligt lärande.

Jaana Koivisto från utbildningssamkommunen SASKY är samordnare för TYRSKY-projektet. Hon berättar att projektet möjliggör ett närmare samarbete mellan utbildningsanstalter och arbetslivet, vilket har förbättrat de studerandes inlärning på arbetsplatserna och gjort ansökningsprocessen till olika arbetsplatser smidigare. Viktiga färdigheter i arbetslivet vävs in i den redan befintliga undervisningen och yrkesskolvardagen. Målet är att skapa en bestående verksamhet, som fortsätter även efter att projektet löper ut.

Även arbetsgivarsidan uppskattar TYRSKY-projektet. Samordnare Jaana Koivisto berättar att företag och andra företrädare för arbetslivet ivrigt deltar i projektet. Framför allt aktörer inom branscher där det råder brist på kvalificerad arbetskraft anser att det är viktigt att ha ett närmare samarbete med yrkesutbildningen. För många företag har det varit en positiv nyhet att yrkesutbildningen har blivit mer flexibel tack vare reformer som har genomförts.

De studerande som hittills har deltagit i TYRSKY-projektet anser att de har haft nytta av projektet både vad gäller framtidsplaner och pågående studier.

Vid sidan av de fördelar som projektet medför de studerande och arbetsgivare som deltar i projektet, är målet även att samla in exempel på bästa praxis och verksamhetsmodeller. Detta ska i sin tur utbildningsanstalter få ta del av för framtida utveckling.

Berörda parter

Samordnare

Deltagare